På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Aktieindexobligationer

Har du löst in eller sålt aktieindexobligationer ska du ta upp avyttringen till beskattning i inkomstslaget kapital. Avyttringsdag är den dag återbetalning görs, eller vid försäljning, den dag avräkningsnota upprättas.

Kontrolluppgifter

Euroclear (före detta VPC) eller banken där du har ditt depåkonto lämnar kontrolluppgift på inlösta aktieindexobligationer.

Om du sålt aktieindexobligationen under löptiden upprättas en avräkningsnota. Du har därmed fått en kontrolluppgift i vanlig ordning.

Om det ingår garanterad avkastning i det utbetalda beloppet lämnas två kontrolluppgifter. Den ena avser räntan (garanterad avkastning) från vilken preliminärskatteavdrag har gjorts med 30 procent. Den andra avser resterande belopp, vilket är det belopp som du ska redovisa i din vinstberäkning, se nedan.

Redovisning i din deklaration

Har aktieindexobligationen lösts in, räknas det belopp som återbetalas som försäljningspris. Den garanterade avkastningen ska inte tas med i vinstberäkningen utan den anses utgöra ränta och förtrycks som ränteinkomst i din inkomstdeklaration.

Har du gjort en försäljning under obligationens löptid ska du som försäljningspris ta upp det belopp som framgår av avräkningsnotan och kontrolluppgiften. Även i detta fall ska du redovisa den garanterade avkastningen som ränta.

Från försäljningspriset drar du sedan av det du betalat för aktieindexobligationen, alltså omkostnadsbeloppet. Hur mycket du betalat framgår av avräkningsnotan för inköpet. Det är därför viktigt att du sparar dina notor.

Har du fått aktieindexobligationer i arv, gåva eller genom bodelning, tar du över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp. Du träder med andra ord in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Vilket värde aktieindexobligationerna har i bouppteckningen, bodelningen eller vid gåvotillfället har ingen betydelse.

​E-tjänster

Du redovisar aktieindexobligationer på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Du redovisar marknadsnoterade aktieindexobligationer utställda i svenska kronor på blankett K4, avsnitt A. Onoterade aktieindexobligationer utställda i svenska kronor redovisas på blankett K4, avsnitt D.

Vinst eller förlust på marknadsnoterade aktieindexobligationer utställda i svenska kronor  tar du sedan upp i inkomstslaget kapital, punkt 7.4 respektive 8.3 i inkomstdeklarationen. Vinst eller förlust på onoterade aktieindexobligationer utställda i svenska kronor tar du upp i inkomstslaget kapital, punkt 7.5 respektive 8.4 i inkomstdeklarationen.

Tänk på att det i din inkomstdeklaration kan finnas förtryckta uppgifter om till exempel vinster eller förluster på fondandelar. Du måste då själv summera dessa med vinster eller förluster från K4 blanketten och skriva in detta på huvudblanketten.

Skatteverket

Till toppen