På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Fonder

Har du sålt fondandelar ska du ta upp försäljningen till beskattning som inkomst av kapital. Om du byter från en fond till en annan (säljer en fond och köper en annan) ska du ta upp bytet till beskattning som inkomst av kapital.

Om en fond har lagts samman med en annan fond eller om fonden har delats ska i regel inte någon beskattning ske. Du får information om detta av din bank eller av fondförvaltaren.

Du som äger fondandelar ska också ta upp en schablonintäkt som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av din bank eller ditt fondbolag. Schablonintäkten uppgår till 0,4 % av fondandelarnas värde vid årets ingång. Den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4 * 30 %) av värdet. Den schablonintäkt som ska tas upp i inkomstdeklarationen 2017 är beräknad på fondandelarnas värde den 1 januari 2016.

Om du har fått utdelning från din fond ska även det beskattas som inkomst av kapital.

Kontrolluppgifter

Fondbolagen som förvaltar fonderna, eller din bank, lämnar kontrolluppgift om:

  • vinst eller förlust vid försäljning av fondandelar (om fondbolaget/banken saknar uppgift om anskaffningsutgiften lämnar de endast uppgift om försäljningspriset) 
  • schablonintäkt
  • utdelning.

Redovisning i din deklaration

Om din bank eller ditt fondbolag har lämnat kontrolluppgifter om utdelning, schablonintäkt och vinst eller förlust vid försäljning är uppgifterna förifyllda i din inkomstdeklaration. Då behöver du normalt inte fylla i några ytterligare uppgifter i din inkomstdeklaration.

Om du endast fått uppgift om försäljningssumman vid försäljning av fondandelar, eller om du inte godtar banken eller fondbolagets uträkning av din vinst eller förlust, måste du göra en egen beräkning.

Beräkna vinst eller förlust själv

Om du själv ska beräkna vinst eller förlust från försäljning ska du ta upp vad du fick betalt för fondandelarna, d.v.s. försäljningspriset, vilket framgår av avräkningsnotan. Från försäljningspriset får du sedan dra av vad du betalat för andelarna, d.v.s. omkostnadsbeloppet. Till omkostnadsbeloppet räknas även sådan utdelning som automatiskt återinvesterats i nya andelar.

Insättnings- eller uttagsavgifter ingår normalt i den vinstberäkning som du fått i kontrolluppgiften, men om du gör beräkningen själv bör du ta hänsyn till dem. De förvaltningsutgifter som fondbolaget redovisar till dig i egenskap av andelsägare får du inte dra av, varken i vinstberäkningen eller som förvaltningsutgift.

Omkostnadsbelopp

Observera att din bank eller ditt fondbolag i allmänhet tagit hänsyn till vilken av nedanstående beräkningsmetoder som är fördelaktigast för dig redan i kontrolluppgiften. Omkostnadsbeloppet för en fondandel är normalt det pris man faktiskt har betalat. Genomsnittsmetoden ska användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet.

Genomsnittsmetoden innebär att du räknar ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga andelar i samma fond, oavsett hur och när de förvärvats (dock beräknas varje förvaltare för sig). Utgå från anskaffningsutgifterna vid respektive tillfälle och dividera med antalet andelar. Det genomsnittliga värdet ändras efter varje förvärv.

Har du sålt marknadsnoterade fondandelar får du beräkna omkostnadsbeloppet till 20 procent av försäljningspriset (schablonmetoden).

Har du köpt fondandelar (som inte var allemansfonder) före 1995, kan du som omkostnadsbelopp använda marknadsvärdet den 31 december 1992 (s.k. stickvärdet). För andelar i allemansfonder finns en särskild övergångsbestämmelse. Om andelen förvärvats före den 1 januari 1991, får värdet den 31 december 1990 tas upp som omkostnadsbelopp för den andelen. Valfrihet föreligger för dig och är den verkliga anskaffningsutgiften högre får denna dras av i stället. I en genomsnittsberäkning kan sålunda både verklig anskaffningsutgift och värdet vid utgången av 1990 eller 1992 ingå för olika andelar. Observera att regeln om att omkostnadsbeloppet får tas upp till marknadsvärdet vid utgången av 1992 inte gäller för allemansfonder.

Har du fått fondandelar i arv, gåva eller bodelning tar du över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp. Du träder med andra ord in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Vilket värde fondandelarna har i bouppteckningen eller bodelningen saknar betydelse.

Skatteverket

Till toppen