På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Rot- och rutavdrag i deklarationen

De utbetalningar för rot-och rutarbete som Skatteverket gjort till utföraren som du anlitat under året, förifylls på din deklaration året efter.

Det är först när du godkänner din deklaration som du begär ditt rot- eller rutavdrag. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget stämmer.

Kontrollera avdraget i din deklaration

När du godkänner din deklaration intygar du att informationen är korrekt. Om Skatteverket granskar din deklaration och det visar sig att du inte har rätt till hela eller delar av avdraget kommer du att få betala tillbaka beloppet till Skatteverket. Som köpare har du det fulla ansvaret för att alla villkor för avdraget är uppfyllda.

Kontrollera att

 • de förifyllda beloppen i din deklaration stämmer med beloppet på fakturan (räkna även med momsen)
 • avdraget har skett rätt år.

Tänk även på att

 1. du som gör avdraget ska ha haft utgiften för arbetet
 2. arbetet måste ge rätt till rot- eller rutavdrag
 3. arbetet inte får vara utfört av någon närstående till dig
 4. du måste äga (gäller enbart rot) och använda bostaden där arbetet utförts
 5. det inte får ingå resekostnader, material eller bortforsling av material i arbetskostnaden
 6. spara kvitton och fakturor på material som du själv har köpt in till arbetet.


Om något har blivit fel 

Om något har blivit fel skriver du en anteckning under Övriga upplysningar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på din deklarationsblankett där du beskriver vad som blivit fel.

Hur du omfördelar avdraget

Så här omfördelar du avdraget till din make, maka eller sambo:

 • På blankett: ni båda begär omfördelning under Övriga upplysningar i era inkomstdeklarationer och kryssar i rutan för omfördelning.
 • I e-tjänsten gör du detta i menyvalet Ändra och väljer därefter skattereduktioner Rot- eller rutarbete. 
 • Ange uppgift om belopp, hur du vill fördela avdraget och personnummer till den du vill omfördela till. Du kan på det sättet föra över hela eller en del av ditt avdrag.
 • Tänk på att personen som tar emot avdraget också ska uppfylla villkoren för avdrag.

Den som tar emot avdraget får det av Skatteverket medan du som för över avdraget betalar tillbaka motsvarande belopp till Skatteverket som du tidigare har fått i ”förskott”.

Rot- och rutavdrag på ditt slutskattebesked

På slutskattebeskedet kan du se att din slutliga skatt minskats med skattereduktionen. Och på ditt skattekonto visas din preliminära skattereduktion som ett minusbelopp. Det beror på att du fick skattereduktionen när du betalade fakturan för arbetet, och nu även som en skattereduktion som minskar den slutliga skatten. Därför måste vi ta upp den preliminära skattereduktionen som du fick när du köpte tjänsten igen, annars får du skattereduktionen två gånger. Dels när du köper arbetet, och dels som skattereduktion i skatteberäkningen för den slutliga skatten.

Exempel:

Du har köpt tjänster och fått rotavdrag på fakturan med 15 000 kronor. Du betalar alltså 15 000 kronor mindre. På slutskattebeskedet beslutar Skatteverket att du får 15 000 kronor i skattereduktion. Eftersom du redan har fått dessa 15 000 kronor genom att du betalade mindre för tjänsten du köpte, så lägger Skatteverket tillbaka dessa 15 000 kronor som en pluspost i skatteberäkningen. På slutskattebeskedet blir det alltså ingen effekt:
- 15 000 kronor (som du ska få) + 15 000 kronor (som du redan har fått) = 0 kronor.

Om du har fått mer preliminär skattereduktion än vad din inbetalda skatt under året räcker till, måste du betala tillbaka pengarna som du tidigare fått i "förskott".

Om din slutliga skatt inte räcker kan det vara fördelaktigt att ni som är makar/ sambor/registrerade partners med gemensamt hushåll omfördelar avdraget mellan er. Omfördelar du avdraget får din maka/make/sambo/registrerade partner en skatteminskning med det belopp som hen kan utnyttja av den omfördelade skattereduktionen. Du kommer fortfarande att behöva betala tillbaka det som du tidigare har fått i "förskott".

Exempel på när omfördelning kan vara lämpligt

Makarna A och B har ansökt om skattereduktion för rotarbete i den gemensamt ägda bostaden om sammanlagt 50 000 kronor (A 25 000 + B 25 000) under året.

Senare samma år vill de reparera fritidsbostaden, som bara B äger. B kan då föra över det rotavdrag B nyttjat för den gemensamma bostaden (25 000) till A. Därefter kan B åter nyttja upp till 50 000 kr i rotavdrag vid renoveringen av fritidsbostaden. Sammanlagt kan då A nyttja maximalt 50 000 kr och B nyttja maximalt 50 000 kr under året.

Exempel på när skatten inte räcker till

Du ska betala 35 000 kronor i slutlig skatt, men Skatteverket har betalat ut 50 000 kronor för rotarbete som du har köpt. Du måste därför betala tillbaka mellanskillnaden, det vill säga 50 000 - 35 000 = 15 000 kronor.

Om din slutliga skatt inte räcker kan det vara fördelaktigt att ni som är makar, sambor eller registrerade partners med gemensamt hushåll omfördelar avdraget mellan er.

Observera att skattereduktionen av rot- och rutarbete räknas av i en viss turordning. En del skatt kan du inte kvitta skattereduktionen mot, som exempelvis begravningsavgiften och allmänna pensionsavgiften.

Om du vill göra ändringar i deklarationen efter att du fått ditt slutskattebesked kan du begära omprövning. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket innan utgången av det sjätte året efter beskattningsåret.

Avdrag på felaktiga grunder

Om det i efterhand visar sig att du har fått rot- eller rutavdrag på felaktiga grunder kan Skatteverket kräva tillbaka pengarna inom sex år efter det år skattereduktionen gäller. Vi kan antingen kräva pengarna av utföraren eller av dig som köpare. Skatteverket gör i så fall återkravet genom att vi omprövar din deklaration för det år det gäller. Om det då visar sig att du lämnat oriktiga uppgifter kan du bli tvungen att betala ett skattetillägg.

Använd våra e-tjänster

 • Använd vår e-tjänst Rot och rut – mina avdrag för att se hur mycket avdrag du har utnyttjat i år och även tidigare år.
 • I tjänsten Hämta företagsinformation kan du ta reda på om din utförare har F-skatt.
 • Använd beräkningstjänsten Uppskatta ditt rot- och rutavdrag om du vill du veta hur mycket rot- och rutavdrag du kan ha rätt till.
Skatteverket

Till toppen