På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ansök om allmänt råd

Skatteverket publicerar allmänna råd och meddelanden avseende inlösen, utdelning, utbyte av noterade aktier. Här kan du läsa om vem som kan initiera ett allmänt råd och hur det går till.

Allmänna råd är vägledande

Skatteverket beslutar om allmänna råd. De ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). De allmänna råden är enbart vägledande, inte bindande. En stor del av dessa allmänna råd avser olika värderingar, fördelningar m.m. på grund av olika händelser i aktiebolag. Dessa kallas även Aktieråd.  

Meddelanden kan vara lättare att läsa

Skatteverket publicerar även meddelanden som ges ut i publikationen Skatteverkets meddelanden (SKV M). Meddelandena avseende aktierekommendationer innehåller en kortare redogörelse för erbjudandet, förklarar närmare innebörden i det allmänna rådet och gällande rätt samt visar med exempel hur beräkningen ska gå till. För den som har behov av att få fram ett värde eller en fördelning är det därför oftast enklare att läsa meddelandet.

Här hittar du Allmänna råd och Meddelanden

Skatteverkets rättsinformation finns på webbplatsen Rättslig vägledning.

Dessa kan ta initiativ till ett allmänt råd

Skatteverket utfärdar ett allmänt råd då detta är lämpligt. I princip kan vem som helst som berörs av en händelse ta initiativ till att Skatteverket ska utfärda ett allmänt råd. Skatteverket behöver dock en beskrivning av händelsen och du bör bifoga vissa handlingar (se rubriken Initiera ett allmänt råd så här). Dessa kan i många fall företrädare för bolaget ha lättast att ta fram. Skatteverket ser därför gärna att företrädare för bolaget söker dessa allmänna råd. Om det inte finns något allmänt råd publicerat föreslår vi att du som inte företräder berört bolag tar kontakt med bolaget för att höra om de kontaktat Skatteverket.  Om inte, föreslår vi att du ber bolaget att göra detta.

Initiera ett allmänt råd så här

Det finns inte någon fastställd blankett för att begära att Skatteverket ska besluta om ett allmänt råd. Lämna med följande:

 • En redogörelse över vad som hänt, när det har hänt och vilka beslut som har fattats.
 • Ett prospekt eller liknande handling som beskriver själva förfarandet.
 • Relevant kursstatistik avseende den eller de värdepapper som ansökan gäller. Denna bör omfatta minst fem noteringsdagar före händelsen och minst fem noteringsdagar efter händelsen. Av utdraget bör för varje dag framgå köp- och säljkurs, lägsta och högsta betalkurs samt antalet omsatta aktier. Statistiken ska avse ojusterade kurser.
 • Andra händelser som inträffat före eller efter den dag då värderingen ska göras och som kan ha haft kurspåverkande effekt.
 • Skatteverket ser gärna att den sökande anger sin uppfattning om vilket värde eller fördelning som han anser motsvara den händelse som det allmänna rådet ska omfatta.

Dessa händelser kan ett allmänt råd omfatta

Ett allmänt råd kan bland annat innehålla information om följande:

 • Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier, teckningsoptioner, konvertibler m.m.
 • Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier mot kontantlikvid.
 • Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen av aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag.
 • Utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av utdelning/utskiftning av aktier (skattepliktig utdelning).
 • Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av utdelning/utskiftning av aktier (skattefri utdelning s.k. Lex-ASEA utdelning).
 • Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av nyemission av aktier, teckningsoptioner eller köpoptioner.
 • Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av nyemission av skuldebrev (vanligtvis förlagsbevis) och teckningsoptioner
 • Utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner med anledning av utdelning av köpoptioner avseende aktier.

Fristående aktievärderingar

I vissa fall kan bolaget, eller företrädare för detta, själva beräkna vilket skattepliktigt värde en viss händelse bör ha enligt inkomstskattelagen. Läs mer om det i Skatteverkets ställningstagande:

I de fall bolaget beräknar ett värde finns information om detta hos bolaget. I de flesta fall publiceras detta även under respektive bolag på sidan Aktiehistorik.

Skatteverket

Till toppen