På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Binära optioner

Binära optioner, även kallat för Digital option, ÖverUnder option, Allt-eller-inget-option eller Fixed Return Options (FRO), är ett instrument som följer en underliggande tillgång såsom en aktie, ränta, råvara, bitcoin, valuta eller motsvarande index.

På Nasdaq Nordic används produktnamnet ÖverUnder för handeln med binära optioner. På American Stock Exchange används termen Fixed Return Options (FRO).

Handel med binära optioner sker i regel via internet och det finns ett stort antal utländska mäklare med egna handelsplattformar som tillhandhåller handel med binära optioner. Även flera av CFD-mäklarna erbjuder handel i binära optioner, dessa handlas då i form av CFD:er (CFD – Contract for Difference).

Binära optioner kan vara konstruerade på lite olika sätt men binär innebär att det endast finns två utfall. Antingen betalar utfärdaren av optionen ett förutbestämt belopp till köparen av optionen eller så betalar utfärdaren inget till köparen. Men hos vissa aktörer finns en möjlighet att välja en lägre möjlig vinst mot att köparen får återbetalning med viss procent även om utfallet blir negativt.

Det finns olika typer av binära optioner:

 • one-touch
 • stege
 • tunnel
 • hög-låg
 • mål
 • över-under.

Att köpa en överoption eller en underoption

När du köper en överoption gör du det för att du tror att den underliggande tillgången ska sluta över en viss kurs vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden.

På motsvarande sätt kan du även köpa en underoption om du tror att kursen slutar under en viss kursnivå vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden.

Om du har rätt erhåller du i vårt exempel 1 krona per köpt option på slutdagen. Om du har fel blir värdet på slutdagen 0 kronor. Som köpare kan du aldrig förlora mer än investerat belopp, förlustrisken är därmed begränsad och känd på förhand.

Exempel: du köper en överoption i Hennes & Mauritz

Det är juni och Hennes & Mauritz B-aktie står i 200 kr. Du är optimistiskt inställd till aktien och tror att kursen om en månad kommer att vara över 210 kr. Du köper därför ett antal ÖVER (”HM B över 210”) med slutdag om en månad.

Du köper 8 000 stycken ÖVER till ett pris av 0,25 kr per styck, alltså en total investering på 2 000 kr, före courtage och handelsavgifter.

I detta exempel behåller du din position till slutdagens slut, men du kan när som helst sälja dina ÖVER till rådande marknadspris.

Om Hennes & Mauritz-aktien på slutdagen slutar över 210 kr kommer dina ÖVER få ett värde av 1 kr per ÖVER, det vill säga totalt 8 000 kr. Vinsten blir då                  8 000 – 2 000 kr = 6 000 kr (värde på slutdag – investeringsbelopp = vinst).

Om aktien däremot inte slutar över 210 kr går hela ditt investerade belopp förlorat och du gör en förlust med 2 000 kr.

Exempel: du köper en underoption i OMXS30-index

Det är juni och OMXS30-index (OMX Stockholm 30) står i 1100. Du tror att aktiemarknaden kommer att falla och att indexet om en månad kommer vara under 1060. Du köper därför ett antal UNDER (”OMXS30 under 1060”) med slutdag om en månad.

Du köper 4 000 stycken UNDER till ett pris av 0,25 kr per styck, alltså en total investering med 1 000 kr (4 000 x 0,25 kr), före courtage/handelsavgifter.

Om OMXS30-index på slutdagen slutar under 1060 kommer din UNDER få ett värde av 1 kr per UNDER, det vill säga totalt 4 000 kr. Vinsten blir då 4000 – 1000 kr = 3 000 kr (värde på slutdag – investeringsbelopp = vinst)

Om indexet däremot inte slutar under 1060 går hela ditt investerade belopp förlorat och du gör en förlust med 1 000 kr.

Att utfärda binära optioner

På liknande sätt som för vanliga optioner kan du även ställa ut eller sälja binära optioner.

Den som utfärdar en Över tror att aktien inte kommer sluta över värdepunkten. Om aktien på slutdagen inte slutar över värdepunkten kommer den som utfärdat optionen att få behålla den summa som försäljningen (utfärdandet) gav, vilket då blir vinsten av investeringen. Slutar däremot aktien över värdepunkten kommer utfärdaren även i detta fall få behålla den summa som försäljningen (utfärdandet) gav, men tvingas betala 1 kr per utfärdad option till köparen.

Den som utfärdar en Under tror att aktien inte kommer sluta under värdepunkten. Om aktien på slutdagen inte slutar under värdepunkten kommer utfärdaren få behålla den summa som försäljningen (utfärdandet) gav, vilket då blir vinsten av investeringen. Slutar däremot aktien under värdepunkten kommer utfärdaren även i detta fall få behålla den summa som försäljningen (utfärdandet) gav, men tvingas även betala 1 kr per utfärdad option till köparen.

Exempel: du utfärdar en överoption i aktie A

Aktie A handlas i 53 kr. Du väljer att utfärda (sälja) 2 000 stycken ”Aktie A över 50” till ett pris av 0,60 kr. Detta ger dig en försäljningsintäkt på 1 200 kr på affärsdagen.

Om aktien på slutdagen inte slutar över 50 kr kommer du att få behålla försäljningsintäkten. Din vinst blir då 1 200 kr.

Om däremot aktien på slutdagen slutar över 50 kr kommer du tvingas betala 1 kr per utfärdad enhet, sammanlagt 2 000 kr, och du gör en förlust på 2 000 kr - 1 200 kr = 800 kr.

Kontrolluppgifter

Skatteverket anser att binära optioner där underliggande tillgång är t.ex. aktie, ränta, råvara, bitcoin, valuta eller motsvarande index är ett finansiellt derivatinstrument. Detta innebär att en uppgiftsskyldig ska lämna kontrolluppgifter för binära optioner på samma sätt som för andra optioner.

Mer information hittar du på sidan om optioner. 

» Optioner

Redovisning i din deklaration

Skatteverkets uppfattning är att vinster är skattepliktiga och att förluster är avdragsgilla.

Du redovisar binära optioner på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration.

Huvudregeln är att det är den underliggande tillgången som styr beskattningen. Detta har bland annat betydelse för vilka kvittningsregler som är tillämpliga.

Du ska redovisa dina binära optioner på bilaga K4 under det avsnitt som hör till den underliggande tillgången:

 • Marknadsnoterade aktie- och aktieindexoptioner redovisar du på bilaga K4 under avsnitt A
 • Marknadsnoterade ränteoptioner redovisar du på bilaga K4 under avsnitt C
 • Valutaoptioner redovisar du på bilaga K4 under avsnitt C
 • Råvaruoptioner och bitcoinoptioner redovisar du på bilaga K4 under avsnitt D
 • Onoterade optioner (förutom valutaoptioner) redovisar du på bilaga K4 under avsnitt D
Skatteverket

Till toppen