På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Nollkupongare

En nollkupongare (diskonteringspapper) är egentligen ett skuldebrev som löper utan ränta. Istället ges det ut till ett pris som understiger det nominella beloppet. Eftersom det inte utgår någon årlig avkastning, sker all beskattning vid försäljning eller inlösen. Emissionspriset beror på löptid och ränteläge.

Har du löst in eller sålt nollkupongare, ska du ta upp avyttringen till beskattning i inkomstslaget kapital. Avyttringsdag är den dag återbetalning görs eller vid försäljning, den dag avräkningsnota upprättas.

Kontrolluppgift

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift om utbetalat belopp vid inlösen av nollkupongare.

Du får också kontrolluppgift om du sålt en nollkupongare under löptiden. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för nollkupongaren efter avdrag för försäljningsprovision.

Redovisning i din deklaration

Vid löptidens slut sker inlösen till nominellt värde, varvid den samlade värdeförändringen från köpet fram till inlösen räknas som ränta. Har nollkupongaren lösts in ska du alltså ta upp det belopp som återbetalas (det nominella värdet) som försäljningspris.

Har en försäljning skett under löptiden, ska du ta upp det belopp som du fick betalt som försäljningspris. Detta belopp framgår av avräkningsnotan och kontrolluppgiften.

Från försäljningspriset får du sedan dra av vad du själv betalat för nollkupongaren, dvs. omkostnadsbeloppet, inklusive eventuellt courtage.

Har du fått en nollkupongare i arv, gåva eller bodelning tar du över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp. Du träder med andra ord in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Vilket värde nollkupongaren har i bouppteckningen, bodelningen eller vid gåvotillfället saknar betydelse.

​E-tjänster

Du redovisar nollkupongare på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Marknadsnoterade nollkupongare redovisar du på blankett K4 under avsnitt C.

Onoterade nollkupongare redovisar du på blankett K4 under avsnitt D.

Tänk på att det på deklarationsblanketten kan finnas förtryckta uppgifter om ränteinkomst och ränteutgift. Eftersom vinst eller förlust på en marknadsnoterad nollkupongare betraktas som ränta, måste du själv summera de förtryckta uppgifterna med vinster eller förluster från K4‑blanketten och skriva in detta på huvudblanketten.

Skatteverket

Till toppen