På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om din fastighets solceller eller vindkraftverk producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet.

Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

Den el du producerar på din fastighet är oftast ett komplement till den el du köper från ditt elhandelsföretag. Så länge den egna produktionen (just i stunden) understiger den el du själv förbrukar uppstår inget överskott och några skattefrågor blir inte aktuella. Det kan däremot finnas perioder på året då din mikroanläggning producerar ett överskott av el. Det kan till exempel ske en väldigt solig eller blåsig dag (beroende på om du har solceller eller ett vindkraftverk). Det överskott som produceras sådana dagar (den el du själv inte gör av med den dagen) matas automatiskt in till elnätet. Du kan även sälja överskottsproduktionen till ett valfritt elhandelsföretag och dessutom få en mindre ersättning från ditt elnätsföretag.

Vem har rätt att få skattereduktion?

När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som du framställer från sol, vind och vatten

  • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
  • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
  • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Hur mycket skattereduktion kan man få?

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår (det vill säga den totala överskottsel du producerat), dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut (det vill säga det totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget) i anslutningspunkten under samma kalenderår och dessutom högst 30 000 kilowattimmar per år. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år.

Exempel

Lars har solceller på sitt villatak. Han har anmält till sitt elnätsföretag att han vill ha skattereduktion för den överskottsproduktion som matas in i elnätet.

Elnätsföretaget har kontrollerat att

  • Lars produktionskälla är förnybar,
  • att anslutningspunkten har en säkring på högst 100 ampere
  • samt säkerställt att han har en korrekt mätning i anslutningspunkten.

Solcellerna producerar ett överskott på 2 000 kilowattimmar el under året som matas in i elnätet (totalt har han producerat mer men 2 000 kilowattimmar är det han själv inte gör av med utan kan mata in till elnätet). Lars uttag i anslutningspunkten för den egna fastigheten är 18 000 kilowattimmar under samma år, (det vill säga han köper 18 000 kilowattimmar från elhandelsföretaget), det vill säga uttaget överstiger inmatningen i anslutningspunkten och Lars är därmed berättigad till skattereduktion för hela sin överskottsproduktion (2 000 kilowattimmar).

Elnätsföretaget kommer skicka en kontrolluppgift till Skatteverket när året är slut som visar att Lars har matat in 2 000 kilowattimmar i elnätet och tagit ut 18 000 kilowattimmar. Lars kommer i deklarationen få ett förtryckt underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el med 2 000 kilowattimmar. Han kommer få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimmar, det vill säga 1 200 kronor.

När får man skattereduktionen?

Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten i januari året efter att in- och utmaning skett. I din Inkomstdeklaration 1 som ska lämnas i maj kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med.

För juridiska personer kommer kontrolluppgift också att lämnas men uppgifterna kommer inte att förtryckas i inkomstdeklarationen.

Moms och vissa övriga frågor

Om du säljer överskottsel medför den ersättning du får från
elhandelsföretaget och elnätsföretaget att du ska betala moms om ersättningen
under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms. Om din årliga
totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är
du befriad från moms. För att du ska kunna bli befriad får din momspliktiga
försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två
närmast föregående åren. Om du är befriad och bara har sådana transaktioner som
är befriade behöver du inte vara momsregistrerad.

Exempel: Lars har under året fått 750 kronor i ersättning
från elhandelsföretaget för överskottsel han har matat in på elnätet. Denna
ersättning inkluderar moms med 150 kr (600 kronor * 25 procent). Om han inte är
befriad från moms ska han redovisa och betala 150 kronor i moms.

Skatteverket

Till toppen