På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Fastighetsavgift för bostäder

Kommunal fastighetsavgift ska betalas för fastigheter med bostäder.

Småhus får i deklarationen 2017 (inkomståret 2016) fastighetsavgift med ett takbelopp på 7 412 kronor för varje färdigbyggd bostadsbyggnad. Men om 0,75 procent av 2016 års taxeringsvärde på bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska du betala det i stället.

Takbeloppet är indexbundet och höjs varje år procentuellt lika mycket som förändringen av inkomstbasbeloppet.

För deklarationen 2018 (inkomståret 2017) höjs takbeloppet för småhus till 7 687 kronor. Men om 0,75 procent av 2017 års taxeringsvärde på bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark ger dig en lägre avgift, ska du betala det i stället.

Nybyggda bostäder 2011 och tidigare har avgiftsminskning i 10 år

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2011 eller tidigare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren, och får halv avgift de därpå följande fem åren.

I deklarationen 2017 är de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts 2011 som värdeår (nybyggnadsår) helt avgiftsbefriade, och småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2006-2010 får halv fastighetsavgift.

I deklarationen 2018 får de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts värdeår (nybyggnadsår) 2007-2011 halv fastighetsavgift.

Nybyggda bostäder 2012 och senare får hel avgiftsbefrielse i 15 år

Nybyggnadsår 2012 och yngre – nya reglerna

Från och med deklarationen 2014 (inkomståret 2013) gäller nya regler för förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att få hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift har slopats för bostäder med nybyggnadsår 2012 eller yngre.

Nybyggnadsår 2011 och äldre – gamla reglerna

Bostadsfastigheter med värdeår (nybyggnadsår) 2006-2011 som befinner sig i den nuvarande lättnadsperioden med hel avgiftsbefrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, berörs inte av de nya reglerna. För dem fortsätter avgiftsminskningen som tidigare.

I broschyren Fastighetsskatt och fastighetsavgift (SKV 296) hittar du mer information om avgiftsbefrielse.

Skatteverket

Till toppen