På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Engångsbelopp

Som engångsbelopp räknas ersättning för arbete som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet.  

Till sådana ersättningar räknas

  • vissa slag av ackordsersättningar
  • retroaktiv lön
  • semesterersättning
  • tantiem (andel i vinst som tillägg till lön)
  • vissa provisioner och arvoden
  • avgångsvederlag            
  • retroaktiv livränta.

Skatteavdrag från engångsbelopp

Det finns två olika tabeller för skatteavdrag från engångsbelopp.

  • Skattetabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster, gäller för engångsbelopp för den som har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag ska göras enligt kolumn 1, 3 och 4 i den vanliga skattetabellen.
  • Skattetabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pensioner med mera, gäller för engångsbelopp för den som har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag ska göras enligt kolumn 2, 5 och 6 i den vanliga skattetabellen.

» Skattetabeller och preliminärskatt

Engångstabell för löneinkomster för inkomstår 2017
lägst högstPreliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet 
0-18 950 0%  
18 951-60 60010%  
60 601-131 70023% 
131 701-361 90030% 
361 901-452 10033% 
452 101-606 50053% 
606 501-651 70056% 
651 701-1 490 00061% 
1 490 001- 58%  
Engångstabell för pensionsinkomster för inkomstår 2017
lägst högstPreliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet
0-49 800 0%
49 801-121 80025%
121 801-168 80033%
168 801-478 10036%
478 101-556 80058%
556 801-670 60053%
670 601- 58%

Tidsbestämd lön

Om du har tidsbestämd lön, alltså lön som betalas ut regelbundet, ska skatten dras av enligt allmän tabell. Skatteavdrag på engångsbeloppet ska göras enligt engångstabellen. Om engångsbeloppet betalas ut samtidigt med den tidsbestämda lönen, ska skatten på engångsbeloppet dras av enligt engångstabellen, och enligt den allmänna skattetabellen på lönen.
 
Med årslön, enligt skattetabellen för engångsbelopp, menas

  • den totala bruttoinkomsten av arbete (inkl. förmåner och aktuellt engångsbelopp samt eventuellt tidigare under året utbetalda engångsbelopp) som du kan beräknas få hos din huvudarbetsgivare under hela året. Du bör även räkna in eventuell sjukpenning.

Om du börjar eller slutar din anställning under året bör årslönen beräknas till ett belopp som motsvarar vad du skulle ha fått i årsinkomst om du haft anställning under hela året.
 
Om du får ytterligare lön från arbetsgivaren sedan anställningen upphört ska det göras skatteavdrag. Om utbetalningen görs under samma år som anställningen upphörde, och arbetsgivaren var din huvudarbetsgivare, ska skatten dras av enligt engångstabellen. Om däremot utbetalningen görs under ett senare år ska 30 procent dras i skatt.

Har du inte tidsbestämd lön

Om du inte har tidsbestämd lön ska arbetsgivaren dra av 30 procent i skatt på engångsbeloppet. Observera dock vad som sagts ovan om du får lön efter det att du slutat din anställning.

Beslut av Skatteverket

Om din arbetsgivare har fått besked av Skatteverket hur de ska beräkna skatteavdrag, så ska det beskedet följas. Då behöver du, som arbetstagare, inte visa upp din A-skattsedel för arbetsgivaren.
 
Om Skatteverket beslutat att skatteavdrag ska göras med en viss procent av lönen ska detta beslut även gälla för engångsbelopp.

Skatteverket

Till toppen