På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Jämkning – ändring av preliminär A-skatt

Ett beslut om preliminär A-skatt, jämkning, innebär att arbetsgivaren ska göra ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen.

Det kan vara bra att lämna en jämkningsansökan om du har fler än en arbetsgivare/utbetalare, eftersom det är en vanlig orsak till kvarskatt. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten gör skatteavdrag enligt tabell för just den inkomsten. Övriga utbetalare ska dra av 30 % i skatt och då kan skatteavdraget totalt sett bli för lågt.

Några exempel på när du kan behöva ha jämkning av skatteavdraget:

  • avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbete
  • inkomst under endast en del av året
  • fler än en arbetsgivare/utbetalare
  • inkomster som det inte görs skatteavdrag från
  • ränteutgifter
  • fastighet
  • återkommande överskott av kapital, till exempel vinster på värdepapper.

Oavsett vilket skälet är till att du bara har inkomst under en del av ett år så är det den totala, verkliga eller uppskattade, årsinkomsten som är grund för uträkningen.

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24
Öppettider: 07-24

Jämkning för skolungdom

För att din arbetsgivare/utbetalare ska göra ett lägre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen måste det finnas ett beslut om det från Skatteverket. Om du däremot vill att din arbetsgivare/utbetalare ska göra ett högre avdrag för skatt måste det inte ske via beslut från Skatteverket, utan du kan be din arbetsgivare/utbetalare dra ett visst belopp extra varje månad.

När du lämnar en jämkningsansökan så fyller du i de inkomster och de avdrag som du uppskattar att du kommer ha under året. Utifrån de uppgifter du lämnat räknar Skatteverket ut ett skatteavdrag, som utgår från årets totala uppskattade inkomster och avdrag.

En jämkning av skatteavdrag innebär att skatten justeras under inkomståret i stället för året efter i samband med deklarationen. En jämkning ska leda till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den slutliga skatten. Om du inte har jämkning rättas skatten till i samband med deklaration året därpå. Har du då betalat för mycket, får du tillbaka pengar, och har du betalat för lite får du besked om hur mycket du ska betala in ytterligare.

För att ditt beslut ska bli så rätt som möjligt är det viktigt att du fyller i alla inkomster och avdrag som du räknar med att få under året. Det även viktigt att du kommer in med en ny ansökan om dina inkomster eller avdrag ändras under året. Om du utelämnar uppgifter blir beslutet fel och du riskerar att få kvarskatt.

Ett beslut om preliminär A-skatt kan fattas när som helst under inkomståret. Så snart du vet eller kan uppskatta inkomsten för hela året kan du ansöka om jämkning.

För att enkelt se vilken procentsats som gäller för olika årsinkomster i samtliga skattesatser finns en hjälptabell. Observera att skatten i hjälptabellen är beräknad på årsinkomsten minskad med endast grundavdrag.

Om du inte har e-legitimation kan du i stället ansöka om jämkning på blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt (SKV 4302).

Fyll i ansökan och skicka den till:

Skatteverkets inläsningscentral
FE 4200
205 76  MALMÖ

Beslutet skickar vi sedan till din digitala brevlåda eller hem till dig inom ca två veckor. Du ska så snart som möjligt lämna det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller när två veckor har gått efter det att de har fått del av beslutet.

Skatteverket

Till toppen