På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från den verksamheten. Du behöver inte begära grundavdrag, det medges automatiskt.

För att få helt grundavdrag, krävs det att du har bott i Sverige under hela året (inkomståret). Hur stort grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är. Se tabellerna i länkarna.  

Om du inte har bott i Sverige under hela året får du ett reducerat grundavdrag. Då får du grundavdrag med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp för varje månad som du har bott i Sverige. Grundavdraget avrundas uppåt till närmast hela 100-tal kronor.

Ett dödsbo får inget grundavdrag för år efter dödsfallsåret.

Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år

Den 1 januari 2009 infördes en skattelättnad för personer över 65 år. Skattelättnaden lämnas genom att grundavdraget höjs. Skattelättnaden är störst vid låga inkomster.
 
Det förhöjda grundavdraget är inräknat i Skatteverkets skattetabeller som arbetsgivaren/utbetalaren använder. Du behöver alltså inte själv ansöka om det.  För att kunna få det förhöjda grundavdraget ska du ha varit stadigvarande bosatt i Sverige hela inkomståret och vara över 65 år vid ingången av inkomståret. Förhöjt grundavdrag kan alltså bli aktuellt från det år då du fyller 66 år.

Hur beräknas det förhöjda grundavdraget?

Grundavdraget och det förhöjda grundavdraget baseras på det prisbasbelopp som fastställts för inkomståret. Beloppen för förhöjt grundavdrag och vanligt grundavdrag räknas fram separat innan de läggs samman och avrundning till närmast högre hundratal kronor görs. Av tabellen framgår det totala grundavdraget för personer över 65 år.

Skatteverket

Till toppen