På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ombudsbehörigheter

Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av information för en privatpersons eller ett företags räkning via Skatteverkets e-tjänster.

Här kan du läsa om vilken behörighet olika typer av ombud har. Den som vill ha ett ombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett till Skatteverket. Att använda e-tjänsten spar tid, risken att göra fel minskar och det finns möjlighet att få interaktiv hjälp. Blanketterna finns längst ner på denna sida. Även om du har anlitat ett ombud är det du som har ansvaret för att lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga.

Hjälp att välja behörighet


Använd tjänsten Hjälp att välja behörighet när du vill få hjälp med att välja vilken typ av behörighet ombudet ska ha. Du behöver inte logga in.

Våra e-tjänster

Meddela vem som ska vara ditt ombud samt byt och ta bort ombud.

Öppettider: 07-24

Deklarationsombud

En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera deklarationsombud. Skatteverket godkänner ombudet om det är lämpligt för uppdraget. Du som vill utse ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809) till Skatteverket.

Deklarationsombud som företräder privatpersoner

Ett deklarationsombud som företräder en privatperson har till exempel behörighet att deklarera aktieförsäljning åt ett barn eller lämna elektronisk inkomstdeklaration åt en släkting. Du som är god man eller förvaltare behöver också bli deklarationsombud för att kunna lämna inkomstdeklaration åt din huvudman.

Deklarationsombud som företräder företag

Ett deklarationsombud som företräder ett företag är ofta en revisor, ekonomiassistent eller annan person som lämnar elektroniska deklarationer för företagets räkning. Om företagets firma tecknas av flera personer i förening måste den eller de av personerna som vill lämna en elektronisk deklaration bli deklarationsombud.

Ett deklarationsombud har rätt att:

  • lämna alla elektroniska deklarationer som det finns en e-tjänst för, till exempel moms- och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklaration 1 och 2, preliminär inkomstdeklaration, punktskattedeklaration och MOSS-deklaration
  • lämna elektronisk fastighetsdeklaration för hyreshus, industrifastigheter, lantbruk och småhus
  • läsa uppgifter från till exempel skattekontot, inlämnade moms- och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklaration 1 och 2, skattebesked (slutskatteuppgifter) och fastighetsdeklarationer
  • begära anstånd med att lämna deklaration
  • komplettera och svara på frågor om deklarationer som ombudet lämnat
  • förbereda ansökan av deklarationsombud/ombud. I tjänsten kan den som är deklarationsombud för en person eller ett företag, eller som företräder ett företag enligt Bolagsverket men inte samtidigt är firmatecknare, förbereda en ansökan av behörigheter och ombud. Personen eller företagets firmatecknare godkänner därefter ansökan.

Deklarationsombudet har däremot inte rätt att:

  • registrera uppgifter på skattekontot (begära utbetalning, anmäla eller ändra bankkonto eller begära eller ta bort utbetalningsspärr). Det är bara ensamma firmatecknare och vd som kan registrera uppgifter på skattekontot.

Vem kan bli godkänd som deklarationsombud?

Ett deklarationsombud ska vara en myndig privatperson (inte ett företag) med svenskt personnummer och e-legitimation. Ombudet får inte vara satt i konkurs, ha närings- eller biträdesförbud eller ha en förvaltare.

Vem ska skriva under ansökan?

Ansökan ska vara underskriven av den deklarationsskyldiga. För juridiska personer ska behörig firmatecknare skriva under. Att ansöka om deklarationsombud är inte en löpande förvaltningsåtgärd, och vd kan därför inte skriva under om han eller hon inte är firmatecknare.

Fördjupad information om deklarationsombud

I Rättslig vägledning finns fördjupad rättsinformation om deklarationsombud.

Ansökan

Den som vill ha ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett. Blanketten ska skickas till det skattekontor som personen eller företaget som vill ha ett ombud tillhör.

Moms och AG, ombud med läsbehörighet

Den här behörigheten ska du ge någon som ska kunna läsa uppgifter från dina moms- och arbetsgivardeklarationer och från ditt skattekonto.

Den som vill ha ett ombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett. Blanketten ska skickas till det skattekontor som personen eller företaget som vill ha ett ombud tillhör.

Skattekonto, ombud med läsbehörighet

Den här behörigheten ska du ge någon som ska kunna läsa uppgifter från ditt skattekonto.

Den som vill ha ett ombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett. Blanketten ska skickas till det skattekontor som personen eller företaget som vill ha ett ombud tillhör.

Återbetalning av punktskatt

Den här behörigheten ska du ge någon som ska kunna begära återbetalning av punktskatt i ditt ställe.

Den som vill ha ett ombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett. Blanketten ska skickas till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Rot och rut, ombud

Den här behörigheten ska du använda om du vill ge någon rätt att begära ersättning för rot- och rutarbete för ditt företags räkning.

Den som vill ha ett ombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett. Blanketten ska skickas till Skatteverket, 593 85 Västervik.

Momsåterbetalning EU, ombud

Svenska företag kan ansöka om återbetalning av moms från andra EU-länder via Skatteverkets e-tjänst Momsåterbetalning inom EU. Den här behörigheten ska du använda om du vill ge ombud rätt att använda denna tjänst.

Den som vill ha ett ombud kan skicka in en blankett. Blanketten för svenskt ombud ska skickas till det skattekontor som personen eller företaget som vill ha ett ombud tillhör. Blanketten för utländskt ombud ska skickas till Skatteverket, Utlandsskattekontoret, 205 31 Malmö.

Periodisk sammanställning, svara på förfrågan

Den här behörigheten ska du använda om du vill ge någon rätt att svara på en förfrågan som du har fått avseende en periodisk sammanställning för ditt företag. Du anmäler vem som ska få behörigheten i e-tjänsten Ombud och behörigheter eller på blankett SKV4774.

Observera att du inte behöver använda denna behörighet om du bara vill att någon annan ska lämna en periodisk sammanställning i ditt ställe.

Skatteverket

Till toppen