startsida

Beräkningshjälp för omkostnadsbelopp

Här får du som ska deklarera aktier i bilaga K4 hjälp med att beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp. Du behöver göra en ny beräkning för varje nytt aktieslag och aktiesort. Har du till exempel sålt aktier i både Ericsson A och B ska du först göra en beräkning för Ericsson A, och sedan börja om och göra en ny beräkning för Ericsson B.

Så här använder du tjänsten

Du behöver ha alla underlag för dina inköp och försäljningar tillgängliga för att kunna använda tjänsten.

Sök upp bolaget på sidan Aktiehistorik och anteckna datum och villkor för de eventuella händelser som har skett under den tid som du har ägt aktierna.

Du kan läsa mer om hur du noterar händelserna på sidan Förklaringar av händelser i tjänsten.

Lägg till köp, försäljningar och övriga händelser i tidsföljd. Börja med den äldsta händelsen, det vill säga när du köpte eller fick aktierna. Du ska enbart lägga till de händelser som har inträffat under den tid som du har ägt aktierna.

Skatteverket

Till toppen