På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Räkna ut skatten vid försäljning av andel i oäkta bostadsföretag

Vinsten eller förlusten vid försäljning av en oäkta bostadsrätt räknas samman med dina inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital i din deklaration. Det gäller privatpersoner och dödsbon.

Så här gör du för att räkna ut skatten när du säljer en andel i ett oäkta bostadsföretag.

Räkna ut ditt överskott eller underskott i inkomstslaget kapital

Kapitalinkomster (räntor, utdelningar, schablonintäkter, uthyrningsinkomster m.m.)

Skattepliktig del av dina kapitalvinster (vinst vid bostadsförsäljning, försäljning av värdepapper m.m.)

Kapitalutgifter (ränteutgifter m.m.)

Avdragsgill del av dina kapitalförluster (förlust vid bostadsförsäljning, försäljning av värdepapper m.m.)


Överskott/underskott

Skatt på överskott av kapital

Du betalar 30 procent i statlig skatt på ditt överskott av kapital.

Skattereduktion vid underskott av kapital

Du får skattereduktion på ditt underskott av kapital. Skattereduktionen dras av från kommunal och statlig inkomstskatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet och från fastighetsavgift och fastighetsskatt.

Underskott högst 100 000 kronor

Skattereduktionen är 30 procent av underskottet om det är högst 100 000 kronor.

Underskott över 100 000 kronor

Om underskottet är mer än 100 000 får du skattereduktion med 30 000 kronor (100 000 * 30 procent) plus 21 procent på den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor.

Om din sammanlagda skatt (kommunal och statlig skatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt) är exempelvis 80 000 kronor och din skattereduktion i kapital är 30 000 kronor blir din slutliga skatt 50 000 kronor (80 000 – 30 000). Skulle skattereduktionen överstiga den sammanlagda skatten bortfaller det överskjutande beloppet. Du kan inte utnyttja detta belopp ett senare år.

» Läs mer om hur du räknar fram vinst eller förlust när du har sålt en andel i ett oäkta bostadsföretag

Så räknar du ut skatten på vinsten

Försäljning till och med 31 december 2015

Om du har sålt med vinst ska hela vinsten, efter avdrag för eventuellt lättnadsutrymme beskattas. Du betalar 30 procent i skatt. Om din vinst är 100 000 kronor blir skatten alltså 30 000 kronor (100 000 * 0,30). Har du gjort avdrag för uppskovsbelopp är det på vinsten efter avdrag för uppskovsbeloppet som du räknar ut skatten.

» Läs mer om avdrag för uppskovsbelopp

Försäljning från och med 1 januari 2016

Om du har sålt med vinst ska du betala 30 procent i skatt på 5/6 (fem sjättedelar) av vinsten.

Är din vinst 100 000 kronor ska du betala 30 procent i skatt på 83 333 kronor (100 000 * 5/6 = 83 333), det vill säga 25 000 kronor i skatt (83 333 * 0,30 = 25 000). Skatten är alltså 25 procent av själva vinsten (5/6 * skattesatsen i kapital 30 procent = 25 procent).

Alternativt kan du därför räkna ut skatten genom att multiplicera vinsten med 0,25. Har du gjort avdrag för uppskovsbelopp är det på vinsten efter avdrag för uppskovsbeloppet som du räknar ut skatten.

» Läs mer om avdrag för uppskovsbelopp

Att betala in skatt

Om du har sålt en oäkta bostadsrätt med vinst kan du betala in extra skatt till ditt skattekonto om du vill undvika kostnadsränta.

Inbetalningen ska göras till Skatteverkets bankgiro 5050-1055.

» Läs mer om inbetalning till skattekonto

Om det fattas högst 30 000 kronor på skattekontot

Om du beräknar att få ett underskott som är högst 30 000 kronor ska du ha gjort inbetalningen så att den är bokförd på Skatteverkets konto senast den:

  • 3 maj 2016 om du skrev på köpekontraktet under 2015.
  • 3 maj 2017 om du skriver på köpekontraktet under 2016.

» Läs mer om inbetalning till skattekonto

Om det fattas mer än 30 000 kronor på skattekontot

Om du beräknar att få ett underskott som överstiger 30 000 kronor ska du ha betalat in överskjutande del så att den är bokförd på Skatteverkets konto senast den:

  • 12 februari 2016 om du skrev på köpekontraktet under 2015.
  • 13 februari 2017 om du skriver på köpekontraktet 2016.

Om du inte betalar in hela skatten på vinsten genom en extra inbetalning framgår det av ditt slutskattebesked när resterande skatt ska vara inbetald.

» Läs mer om räntor på skattekonto

Så här påverkar en förlust din skatt

Du kan minska din statliga och kommunala skatt, din fastighetsavgift och din fastighetsskatt med 30 procent av ditt avdrag. Det gäller inte om du har ett underskott i kapital som överstiger 100 000 kronor.

» Läs vad som gäller vid underskott över 100 000 kronor

Ditt avdrag beräknar du på följande sätt:

Försäljning till och med 31 december 2015

Du får dra av 70 procent av förlusten mot kapitalinkomster och kapitalvinster. Är din förlust 50 000 kronor blir ditt avdrag i kapital alltså 35 000 kronor (50 000 * 0,70). Om du inte får något underskott i kapital eller ett underskott som är högst 100 000 kronor kan du minska statlig skatt, kommunal skatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt med 10 500 kronor (35 000 * 0,30).

Försäljning från och med 1 januari 2016

Andel i en bostadsrättsförening eller en bostadsförening (ekonomisk förening)

Om du sålt andel i en bostadsrättsförening eller en bostadsförening (ekonomisk förening) med förlust får du dra av 70 procent av förlusten mot kapitalinkomster och kapitalvinster.

Är din förlust 50 000 kronor blir ditt avdrag i kapital alltså 35 000 kronor (50 000 * 0,70). Om du inte får något underskott i kapital eller ett underskott som är högst 100 000 kronor kan du minska statlig skatt, kommunal skatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt med 10 500 kronor (35 000 * 0,30).

Andel i ett bostadsföretag som är ett aktiebolag

Om du sålt andel i ett bostadsföretag som är ett aktiebolag kvittar du först 5/6 (fem sjättedelar) av förlusten mot vinster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer och mot vinster på marknadsnoterade delägarrätter, till exempel vinster på aktier och fondandelar. Dock inte mot fondandelar i svenska räntefonder. Ditt avdrag i kapital blir 70 procent av det belopp som du inte har kunnat kvitta bort. Det får du dra av mot kapitalinkomster och andra kapitalvinster än de du kvittade mot.

Exempel försäljning med förlust av andel i ett oäkta bostadsföretag som är ett aktiebolag under 2016:

  • Du har sålt andelen med en förlust på 50 000 kronor.
  • Du har dessutom sålt marknadsnoterade aktier i Ericsson med en vinst på 20 000 kronor.
  • Du har ränteinkomster på 5 000 kronor.
  • Skatten på din lön är 70 000 kronor.

Först kvittar du 5/6 av 50 000 kronor, det vill säga 41 666 kronor, mot vinsten på aktierna och får då kvar en förlust på 21 666 kronor (20 000 – 41 666 = - 21 666).

Ditt avdrag blir 70 procent av 21 666 kronor, alltså 15 166 kronor. Detta belopp drar du av från dina ränteinkomster och får då ett underskott i inkomstslaget kapital som är 10 166 kronor (5 000 – 15 166).

Skattereduktionen på underskottet blir 3 049 kronor (10 166 * 0,30). Skattereduktionen dras bort från skatten på din lön och din slutliga skatt blir 66 951 kronor (70 000 – 3 049).

Skatteverket

Till toppen