På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kontrolluppgifter – Avdrag

De företag som har tagit emot betalningar för andelar i företaget från fysiska personer och som uppfyller villkoren för investeraravdraget ska lämna kontrolluppgift om investeraravdrag (KU28).

Det enklaste och säkraste sättet att lämna kontrolluppgifterna är via vår e-tjänst. Från och med inkomståret 2015 kan du lämna in dina kontrolluppgifter via en ny e-tjänst där filöverföringen sker i det säkra XML-formatet. Det är inte längre möjligt att lämna kontrolluppgifter via USB, CD eller liknande datamedia. Inlämning av kontrolluppgifter för inkomståret 2016 ska göras senast den 31 januari 2017.

Genom att lämna in KU28 intygar företaget att den fysiska personens betalning för andelar i företaget kan ligga till grund för investeraravdrag. Företaget ska alltså ha kontrollerat att de villkor som avser företaget är uppfyllda.

Det företag som investeraravdraget rör ska lämna KU28 för fysiska personer för det inkomståret då betalning gjorts. Uppfylls rörelsevillkoret och lönevillkoret först året efter betalningsåret ska kontrolluppgift istället lämnas för det inkomståret, ruta 530 på kontrolluppgiften ska då kryssas i.

I kontrolluppgiften ska företaget lämna uppgifter om varje persons underlag för investeraravdrag (ruta 528, max 1 300 000 kr,) och fysiska personers sammanlagda betalning för andelar i företaget under året (ruta 529).

Underlaget som lämnas i kontrolluppgiften ska i det fall företaget tagit emot inbetalningar från fysiska personer och dödsbon som överstiger 20 000 000 kronor vara ett annat belopp än den faktiska inbetalningen, se exempel på sidan Villkor & återföring (länk finns nedan).

Vill ni läsa mer om investeraravdrag och vilka villkor som ska vara uppfyllda kan ni göra det på sidan Villkor & återföring.

Vill ni ha fördjupad information om kontrolluppgifter kan ni läsa mer i Rättslig vägledning, Investeraravdrag - kontrolluppgifter, se länk nedan.

Exempel

1. Nyemission där inbetalning har gjorts under inkomståret

Företaget Mindre AB har gjort en nyemission, erbjudandet innebar att man fick teckna en aktie för 100 kronor styck. Företaget anser att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Anders har tecknat sig för 500 aktier och han har betalat 50 000 kronor för dessa. Den totala emissionslikviden (avseende fysiska personer) för företaget uppgick till 15 000 000 kronor. Mindre AB är inget fåmansföretag. Inbetalning har gjorts under inkomståret.

Företaget Mindre AB ska lämna kontrolluppgift (KU28).

Exempel kontrolluppgift blankett KU28: Underlag för investeraravdrag 50 000, Totalt underlag för investeraravdrag 15 000 000

2. Förvärv av lagerbolag där inbetalning har gjorts året före inkomståret

Mikael startade ett företag genom att köpa ett s.k. lagerbolag. Mikael köpte och betalade för andelarna i företaget i december 2015. Han gav 54 000 kronor för hela lagerbolaget, aktiekapitalet uppgår till 50 000 kronor. I det fall man köpt andelarna i ett lagerbolag får bara det belopp som betalts kontant för andelarna vid bildandet av företaget räknas med. Eventuell annan betalning till bolagets tidigare ägare ska inte räknas med. Företaget fyller därför i 50 000 kronor som Underlag för investeraravdrag.  Mikael startade företaget själv och inga andra personer har förvärvat några andelar i företaget. Därför ska företaget fylla i 50 000 kronor även som Totalt underlag för investeraravdrag.

Mikael har under 2015 inte tagit ut någon lön, i övrigt är alla villkor för investeraravdrag uppfyllda. Under 2016 har Mikael tagit ut 500 000 kronor i lön och företaget bedriver rörelse vid utgången av 2016.

Eftersom företaget inte uppfyllde villkoret om ett löneunderlag på 300 000 kr under betalningsåret (2015) lämnade företaget ingen kontrolluppgift för inkomstår 2015. Företaget ska istället lämna kontrolluppgift för inkomstår 2016. Företaget sätter därför ett kryss i rutan Inbetalning gjord året före inkomståret.

Exempel kontrolluppgift blankett KU28 Underlag för investeraravdrag 50 000, Totalt underlag för investeraravdrag 50 000

Från och med inkomståret 2015 räcker det med en sammandragsblankett för alla kontrolluppgiftstyper. Använd blankett Sammandrag - Kontrolluppgifter (SKV 2304).

Skatteverket

Till toppen