På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Retroaktiv betalning av förmån

En retroaktiv betalning för en förmån, från en anställd delägare i ett aktiebolag, kan godkännas om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Det förekommer att en anställd delägare i ett aktiebolag som under året har haft en skattepliktig förmån, till exempel bilförmån, i slutet av året vill ersätta värdet av förmånen med motsvarande kontanta lön, då detta är mer fördelaktigt vid tillämpning av de så kallade 3:12-reglerna. Delägaren avser då att ta ut ett extra lönebelopp som samtidigt återbetalas till arbetsgivaren som betalning för årets förmån.

Våra e-tjänster

För att lämna ansökan om ändring av preliminär A-skatt kan du använda vår tjänst Jämkning.

07-24

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda?

En sådan retroaktiv betalning kan godkännas under följande förutsättningar:

  • Betalningen måste göras före årets utgång.
  • Betalningen ska göras av den anställdes skattade pengar, dvs. ett bruttolöneavdrag räknas inte som betalning.
  • För att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag från den extra löneutbetalningen krävs att den anställde efter ansökan hos Skatteverket ett
    beslut om ändring av preliminär A-skatt (jämkning). Normalt har skatteavdrag redan gjorts löpande under året på motsvarande förmånsbelopp.
  • Arbetsgivaren ska begära omprövning av tidigare lämnade arbetsgivardeklarationer där förmånen redovisats.
  • Den anställde anses fortfarande ha haft förmånen under hela året, men det skattepliktiga värdet av den blir då 0 kronor.

Exempel

Retroaktiv betalning för en förmån

Petra är delägare och anställd i P AB. Hon har en bilförmån som uppgår till 48 000 kronor för året.

Arbetsgivaren har löpande under året gjort skatteavdrag och betalat in arbetsgivaravgifter för förmånen. I december vill Petra ta ut en extra lön på 48 000 kronor för att betala förmånsvärdet så att det blir noll.

Petra ansöker om jämkning i e-tjänsten Jämkning. Efter ansökan får Petra ett beslut om att skatteavdrag inte ska göras på löneutbetalningen. Beslutet ska lämnas över till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren gör den extra löneutbetalningen med 48 000 kronor i december och samma belopp bokas som betalning för bilförmånen.

Arbetsgivaren redovisar arbetsgivaravgifter för beloppet och begär samtidigt omprövning av årets arbetsgivardeklarationer med motsvarande reduktion för redovisad bilförmån.

I kontrolluppgiften för Petra redovisar arbetsgivaren bilförmånen som vanligt, men med ett förmånsvärde på 0 kronor.

Skatteverket

Till toppen