På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Drivmedel vid bilförmån

Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån utöver själva bilförmånsvärdet. Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet, det vill säga normalt arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms.

Beräkning av drivmedelsförmån

Vid beräkning av skatteavdrag och vid redovisning på kontrolluppgift ska marknadsvärdet dock räknas upp med faktorn 1,2. Om marknadsvärdet för en liter bensin är 14 kronor beskattas den anställde för ett förmånsvärde på (14 kronor x 1,2 =)16,80 kronor.

Redovisning av drivmedelsförmån

Utgångspunkten är att den anställde ska beskattas för allt drivmedel som förbrukats för förmånsbilens totala körsträcka under beskattningsåret och att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på samma underlag. Om den anställde använt bilen för tjänsteresor och på ett godtagbart sätt kan dokumentera dessa ska endast förbrukningen för resterande körning (privatkörningen) beskattas. En noggrant förd körjournal är det bästa sättet att visa omfattningen av tjänsteresorna.

» Vad bör en körjournal innehålla?

Normalt ska en förmån beskattas den månad den erhållits. För drivmedelsförmån gäller av praktiska skäl ett undantag från denna princip. Drivmedelsförmån anses ha uppkommit månaden efter den månad då bilen tankades. Bakgrunden är att arbetsgivaren normalt får fakturan från bensinbolaget månaden efter tankningen.

Exempel på beräkning

Under mars har en anställd kört totalt 300 mil med förmånsbilen. Körjournalen visar att av dessa är 200 mil tjänstekörning. Enligt bensinfaktura som kommer till arbetsgivaren i april har bilen tankats för 3 600 kronor under mars.

Vid löneutbetalningen i april ska underlaget för skatteavdraget för förmånen beräknas till (3 600 kronor x 100/300 = 1 200 kronor) x 1,2 = 1 440 kronor.

I arbetsgivardeklarationen för april, som lämnas 12 maj, redovisas förmånen med 1 200 kronor som underlag för arbetsgivaravgifterna.

kontrolluppgiften som lämnas i januari året därpå ska förmånen redovisas med 1 440 kronor.

Separat betalning av drivmedel för privat körning

Det förekommer att arbetsgivare anlitar ett serviceföretag eller annat liknande utomstående företag för att tillhandahålla tankkort och administrera företagets och de anställdas drivmedelsinköp. Om den anställde enligt avtal själv betalar drivmedlet för privat körning till ett sådant utomstående företag, uppkommer ingen drivmedelsförmån. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren inte gör momsavdrag på drivmedlet.

» Mer om separat betalning av privat drivmedelskostnad vid bilförmånlänk till annan webbplats

Skatteverket

Till toppen