På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Körjournal

I lagtexten finns inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.

I framför allt följande tre situationer är det bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal, som visar hur bilen har använts. Det är viktigt att körjournalen förs löpande.

1.  Om du som ägare eller anställd i ett företag har dispositionsrätten till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

Tänk på att resor mellan bostaden och tjänstestället liksom hemresor på helger från annan ort normalt räknas som privata resor.

2.  Om du kör 3 000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret. Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån (75 procent av värdet).

I första hand är det din arbetsgivare som ska sätta ned bilförmånsvärdet. Om inte detta görs har du själv möjlighet att begära nedsättning av bilförmånsvärdet i din inkomstdeklaration. Det kan också bli aktuellt om du haft två eller flera arbetsgivare och körsträckan i tjänsten under kalenderåret inte uppgått till 3 000 mil hos någon av arbetsgivarna.

3.  Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån.

Det är för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån under förutsättning att du kan visa hur mycket som du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Innehållet i körjournalen

En körjournal rekommenderas innehålla följande uppgifter

  • Mätarställning vid årets början
  • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
  • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
  • Hur många kilometer du kört
  • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
  • Mätarställning vid årets slut

Bra att notera är också antal liter bränsle och pris när du tankar. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Här finns ett exempel på hur en löpande förd körjournal kan se ut:

Exempel på körjournal


Olika typer av körjournaler

Manuellt förd körjournal

Ett vanligt sätt att föra en körjournal är att köpa en sådan hos någon som tillhandahåller förtryckta körjournaler.

Obs! Du bör kontrollera att boken eller mallen som du tänker använda har plats för alla de uppgifter som nämns ovan under rubriken "Innehållet i körjournalen".

Elektronisk körjournal

En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt samtliga körningar, både privata och tjänstekörningar. På marknaden finns det modeller som via knapptryckningar markerar om körningen är privat eller tjänstekörning.

Med lämpliga intervall "tankar" du över informationen till en vanlig dator, och du kompletterar då körjournalen med de ytterligare uppgifter som behövs , till exempel vilka kunder eller företag du besökt under dagen. Sedan skriver du ut den kompletta körjournalen.

Obs! Du bör kontrollera att den elektroniska körjournal som du tänker använda innehåller de uppgifter som nämns ovan under rubriken "Innehållet i körjournalen" eller på annat sätt visar bilens användning på ett tydligt sätt.

Det finns också modeller som ger information om den faktiska drivmedelsförbrukningen. Detta kan vara viktig information till exempel om bilen har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen. Det kan vara fallet om bilen i tjänsten som regel körs med släpvagn eller är tungt lastad. Förmånsvärdet för drivmedel ska grunda sig på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörningen.

Elektronisk körjournal räknas inte som sådan extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

Företag som vill använda GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler får göra det utan att först få förarnas godkännande. Det finns dock ett antal förbehåll. Företagen får inte samla in fler uppgifter än vad som behövs för att redovisa firmabilarnas användning till Skatteverket. Du kan läsa mer om vad som gäller på Datainspektionens webbplats.

Skatteverket

Till toppen