På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Olika typer av småhus

Det finns olika typer av småhus. Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus.

En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Ett småhus för permanentboende och ett fritidshus taxeras på samma grunder då det i fastighetstaxeringen inte görs någon skillnad på dem.

Fristående villa

En fristående villa är ett småhus med en eller två bostäder som inte är sammanbyggt vare sig direkt eller genom komplementhus med ett annat småhus.

Radhus

För att ett småhus ska ha benämningen radhus måste det bestå av minst tre småhus vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra i ytterväggarna.

Kedjehus och parhus

För att ett småhus ska ha benämningen kedjehus ska flera småhus vara sammanbyggda, men där sammankopplingen består i en mindre tillbyggnad mellan husen, till exempel ett garage.

För att ett småhus ska ha benämningen parhus ska det vara avsett för två hushåll. Planlösningen i de båda delarna är oftast symmetrisk, och det finns normalt inga invändiga dörrar mellan bostäderna. De båda hushållen har separata ingångar (till skillnad från ett flerbostadshus som normalt sett har en gemensam ingång för flera olika bostäder).

Bostadsrätt

Den som har en bostadsrätt äger en andel i en bostadsrättsförening. Det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten. En bostadsrätt är oftast en lägenhet i ett flerfamiljshus. Men det finns även villor, parhus, radhus och kedjehus som är bostadsrätter.

Kolonistugor, attefallshus och andra mindre hus

Dessa byggnader taxeras som småhus om de är inrättade för boende.

Fritidshus

Ett fritidshus taxeras på samma sätt som ett hus för permanentboende och kallas därför för småhus i fastighetstaxeringen.

Småhus med lokaldel

Om det finns lokaler i ett småhus, det vill säga utrymme som är inrättat för något annat än bostadsändamål, så kan värdet av lokaldelen påverka taxeringsvärdet. Detta kan ske genom en justering för säregna förhållanden.

Småhus på lantbruk

Om ditt småhus är beläget på en fastighet som även innehåller produktiv mark (åker-, bete- eller skogsmark) kommer du inte få någon småhusdeklaration eller förslag till beslut om fastighetstaxering vid den förenklade fastighetstaxeringen 2018. Detta på grund av att din fastighet taxeras som en lantbruksenhet.

Skatteverket

Till toppen