På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Innehållet i deklarationen

Här hittar du en beskrivning av innehållet i deklarationen. Vissa uppgifter i deklarationen är ifyllda av Skatteverket och vissa uppgifter ska du själv fylla i. Punkterna i texten nedan stämmer överens med punkterna i deklarationen.

1 Inkomster - tjänst

1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått, till exempel på din kontanta lön och dina skattepliktiga förmåner (fri kost, fri bil, fritt drivmedel, fritt rot- eller rutarbete, personaloptioner m.m.). I beloppet ingår också bl.a. traktamenten och bilersättning utöver schablonen, ersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, semesterersättning från semesterkassa samt ersättning från Försäkringskassan och a-kassan. Om arbetsskadelivränta som är pensionsgrundande har betalats ut ingår också den i detta belopp.

1.2 Kostnadsersättningar

Det ifyllda beloppet är summan av de kostnadsersättningar som du har fått av din arbetsgivare. Exempel på kostnadsersättning är ersättning för telefon och representation. Om du har rätt till avdrag för dessa kostnader begär du det under punkt 2 (Avdrag – Tjänst). Här hittar du mer information:

1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått på din allmänna pension (inkomst-, tilläggs-, premie- och garantipension) och på din tjänstepension och sjuk- och rehabiliteringspenning i särskilda fall. Barnpension redovisas med den skattepliktiga delen av beloppet.

1.4 Privat pension och livränta

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått på utbetalningar från ditt privata pensionssparande och på din skattepliktiga livränta.

Här fyller du i om du har fått periodiskt understöd, enligt dom eller avtal, från tidigare make. Lämna uppgift om utbetalarens namn, personnummer eller adress och beloppet under Övriga upplysningar.

1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande

Det ifyllda beloppet är till exempel

 • utbetalningar från vinstandelsstiftelse
 • vissa ersättningar till idrottsmän
 • lön och förmåner om du tillhör ett annat lands socialförsäkring enligt A1-/E101- eller utsändningsintyg.

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för

Det ifyllda beloppet är till exempel:

 • inkomster enligt kontrolluppgifter
 • avstämning av föregående års egenavgifter
 • avsättning för årets egenavgifter.

Om du ändrar eller lägger till något ska du lämna bilaga T1 eller T2.

1.7 Inkomst enligt bilaga K10, K10A eller K13

Här fyller du i inkomster från bilagorna K10, K10A eller K13. Bilagorna ska fyllas i om du

 • har fått utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag som är högre än beräknad normal kapitalavkastning, s.k. gränsbelopp
 • ska fördela vinst mellan tjänst och kapital vid försäljning av kvalificerade aktier eller andelar
 • ska återföra uppskovsbelopp vid andelsbyte av kvalificerade andelar (bilaga K13).

Lägg ihop vinst från bilagorna och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Här hittar du mer information om delägarskap i fåmansföretag:

2 Avdrag - tjänst

2.1 Resor till och från arbetet

Här fyller du i ditt avdrag för resor till och från arbetet. Vilka regler som gäller för avdrag kan du läsa om här.

Fyll i hela utgiften. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 10 000 kr.

2.2 Tjänsteresor

Här fyller du i ditt avdrag för utgifter i samband med tjänsteresor. Vilka regler som gäller för avdrag kan du läsa om i vårt avdragslexikon:

Information om traktamenten hittar du här:

2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor

Här fyller du i ditt avdrag för utgifter för tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor. Vilka regler som gäller för avdrag kan du läsa om i vårt avdragslexikon:

2.4 Övriga utgifter

Här drar du av för övriga utgifter. Fyll i hela utgiften. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 5 000 kr. Vilka utgifter du kan få avdrag för kan du läsa om i vårt avdragslexikon:

3 Allmänna avdrag

Vad du kan dra av som allmänt avdrag kan du läsa om i vårt avdragslexikon:

3.1 Socialförsäkringsavgifter enligt EU-förordningen m.m.

4 Skattereduktioner

Skatteverket fyller automatiskt i dina underlag för skattereduktioner för rot- och rutarbete och förnybar el. Övriga skattereduktioner, till exempel  jobbskatteavdrag, drar Skatteverket automatiskt av i skatteuträkningen. Om något av de ifyllda underlagen är fel får du skriva det under Övriga upplysningar, du kan inte ändra de redan ifyllda beloppen. Här hittar du mer information om skattereduktioner:

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller som förmån

Det ifyllda beloppet är summan av din preliminära skattereduktion för rotarbete och förmån av rotarbete. Vill du omfördela avdraget, eller är uppgiften felaktig, får du skriva det under Övriga upplysningar, du kan inte ändra det förifyllda beloppet.

När din skatt räknas ut ser vi om du kan utnyttja hela din preliminära skattereduktion. Om du kan det visar vi inga belopp i skatteuträkningen eftersom effekten då blir plus/minus noll kronor. (Skattereduktionen fick du redan på fakturan genom att du bara betalade en del av arbetskostnaden). Här hittar du mer information:

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller som förmån

Det ifyllda beloppet är summan av din preliminära skattereduktion för rutarbete och förmån av rutarbete. Vill du omfördela avdraget, eller är uppgiften felaktig, får du skriva det under Övriga upplysningar, du kan inte ändra det förifyllda beloppet.

När din skatt räknas ut ser vi om du kan utnyttja hela din preliminära skattereduktion. Om du kan det visar vi inga belopp i skatteuträkningen eftersom effekten då blir plus/minus noll kronor. (Skattereduktionen fick du redan på fakturan genom att du bara betalade en del av arbetskostnaden). Här hittar du mer information:

4.3 Underlag för skattereduktion för förnybar el

Det ifyllda antalet kilowattimmar är ditt underlag för skattereduktion för förnybar el. Om du har rätt till skattereduktion för förnybar el ska ditt elnätsföretag ha lämnat kontrolluppgift till Skatteverket och du behöver inte själv lägga till något i deklarationen. Här hittar du mer information:

5 Underlag för fastighetsavgift

Det ifyllda beloppet är det taxeringsvärde, eller den del av taxeringsvärdet, som är underlag för avgiften. Om det ifyllda underlaget inte stämmer ska du skriva  det under Övriga upplysningar och förklara varför. Du kan inte ändra det ifyllda beloppet. Här hittar du mer information om fastighetsavgift:

6 Underlag för fastighetsskatt

Det ifyllda beloppet är det taxeringsvärde, eller den del av taxeringsvärdet, som är underlag för skatten. Om det ifyllda underlaget inte stämmer ska du skriva det under Övriga upplysningar och förklara varför. Du kan inte ändra det ifyllda beloppet. Här hittar du mer information om fastighetsskatt:

7 Inkomster - Kapital

7.1 Schablonintäkter

Det ifyllda beloppet är summan av schablonintäkter för fondandelar, investeringssparkonto eller bostadsuppskov. Schablonintäkten beräknas av din bank eller ditt fondbolag, för bostadsuppskov beräknas den av Skatteverket. Här hittar du mer information om schablonintäkter:

7.2 Ränteinkomster, utdelningar m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått, till exempel ränteinkomster, utdelningar på aktier och vinst på sålda andelar i räntefonder.

Om du har fått någon ränta som du inte fått kontrolluppgift på, till exempel ränta från en privatperson, lägger du till den här. Skriv utbetalarens namn under Övriga upplysningar. För privatperson skriver du även personnummer eller adress.
Här lägger du också till vinst från bilaga K4 avsnitt C. Lägg ihop vinst från bilagan med eventuellt förifyllt belopp och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Här hittar du mer information om värdepapper:

7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad

Om du har hyrt ut din bostad ska du redovisa din vinst från uthyrningen här. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller och hur du räknar ut vinsten:

7.4 Vinst fondandelar m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på vinster på sålda fondandelar, inlösen-, tecknings- och uniträtter m.m.
Här lägger du till

 • vinst vid försäljning av marknadsnoterade aktier m.m. (bilaga K4 avsnitt A)
 • återfört uppskovsbelopp (K4 avsnitt B)
 • vinst vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10)
 • vinst vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A)
 • investeraravdrag som ska återföras (K11)
 • vinst vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B och C)
 • vinst vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13).

Lägg ihop vinst från bilagorna med eventuellt förifyllt belopp och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Här hittar du mer information om värdepapper:

7.5 Vinst ej marknadsnoterade fonddelar m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått på vinster på sålda fondandelar, inlösen-, tecknings- och uniträtter m.m. som inte är marknadsnoterade.
Här lägger du till

 • vinst vid försäljning av andra värdepapper än aktier och obligationer (bilaga K4 avsnitt D)
 • vinst vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag, till exempel  bostadsrätt i en s.k. oäkta bostadsrättsförening (K12 avsnitt B och C)
 • vinst vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A, K15B)
 • vinst vid försäljning av personliga tillgångar (räkna ut vinsten på hjälpblanketten Övriga personliga tillgångar, SKV 2192).

Lägg ihop vinst från bilagorna med eventuellt förifyllt belopp och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Här hittar du mer information om värdepapper:

7.6 Vinst från försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Här lägger du till vinst från försäljning av småhus/ägarlägenhet (bilaga K5) och bostadsrätt (bilaga K6). Här lägger du också till återfört bostadsuppskov från bilaga K2. Lägg ihop vinst från bilagorna och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller och hur du redovisar försäljningen:

7.7 Vinst från försäljning av näringsfastighet eller näringsbostadsrätt

Här lägger du till vinst från försäljning av näringsfastighet (bilaga K7) och näringsbostadsrätt (bilaga K8). Lägg ihop vinst från bilagorna och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

8 Avdrag - Kapital

 

8.1 Ränteutgifter m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått, till exempel ränteutgifter, tomträttsavgäld och förlust på sålda andelar i räntefonder. Här ska du göra avdrag för de räntor du har betalat till en privatperson och för andra ränteutgifter som du inte har fått kontrolluppgift på. Under Övriga upplysningar skriver du långivarens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt hur mycket ränta du har betalat. Här hittar du mer information:

Gemensamt betalningsansvar för ett lån

På kontrolluppgiften har banken delat räntorna mellan dig och den person som du har lånet tillsammans med. Här hittar du mer information om hur ni kan dela ränteavdraget mellan er på ett annat sätt i deklarationen:

Här lägger du också till förlust från bilaga K4 avsnitt C. Lägg ihop vinst från bilagan med eventuellt förifyllt belopp och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Här hittar du mer information om värdepapper:

8.3 Förlust fondandelar m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått på förluster på sålda fondandelar m.m.

Här fyller du i

 • förlust från försäljning av marknadsnoterade aktier m.m. (bilaga K4 avsnitt A)
 • förlust från försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10)
 • förlust från försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B)
 • förlust från andelsbyte av kvalificerade andelar (K13).

Lägg ihop förlust från bilagorna med eventuellt förifyllt belopp och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Här hittar du mer information om värdepapper:

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått på förluster på sålda fondandelar m.m. som inte är marknadsnoterade.
Här lägger du till

 • summa förlust från försäljning av andra värdepapper än aktier och obligationer
 • förlust vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A)
 • förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B och C)
 • förlust vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A/B).

Lägg ihop förlust från bilagorna med eventuellt förifyllt belopp och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

Har du avslutat din näringsverksamhet med ett underskott kan du dra av underskottet. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller:

8.5 Förlust från försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Här lägger du till förlust från försäljning av småhus/ägarlägenhet (bilaga K5) och bostadsrätt (bilaga K6). Lägg ihop förlust från bilagorna och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.
Här hittar du information om vilka regler som gäller och hur du redovisar försäljningen:

8.6 Förlust från försäljning av näringsfastighet eller näringsbostadsrätt

Här lägger du till förlust från försäljning av näringsfastighet (bilaga K7) och näringsbostadsrätt (bilaga K8). Lägg ihop förlust från bilagorna och fyll i totalbeloppet. När du deklarerar i e-tjänsten sköts detta automatiskt.

8.7 Investeraravdrag

Här lägger du till investeraravdrag (bilaga K11). Här hittar du mer information om investeraravdrag:

9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

Det ifyllda beloppet är summan av de skatteunderlag för kapitalförsäkringar som Skatteverket har fått kontrolluppgift om. Om den förifyllda uppgiften inte stämmer, eller om underlag saknas, ska du själv ändra eller lägga till rätt underlag. Här hittar du mer information:

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Det ifyllda beloppet är summan av de skatteunderlag för pensionsförsäkringar som Skatteverket har fått kontrolluppgift om. Om den förifyllda uppgiften inte stämmer, eller om underlag saknas, ska du själv ändra eller lägga till rätt underlag. Här hittar du mer information:

10 Näringsverksamhet

Här fyller du i över- eller underskott från enskild näringsverksamhet (bilaga NE) eller andel i handelsbolag (bilaga N3A). Deklarerar du i e-tjänsten görs detta automatiskt. Här hittar du mer information om hur du deklarerar enskild näringsverksamhet eller andel i handelsbolag:

11 Räntefördelning

Här fyller du i räntefördelning från enskild näringsverksamhet (bilaga NE) eller andel i handelsbolag (bilaga N3A). Deklarerar du i e-tjänsten görs detta automatiskt. Här hittar du mer information om räntefördelning:

12 Underlag för expansionsfondsskatt

Här fyller du i underlag för expansionsfondsskatt från enskild näringsverksamhet (bilaga NE) eller andel i handelsbolag (bilaga N3A). Deklarerar du i e-tjänsten görs detta automatiskt. Här hittar du mer information om expansionsfonder:

13 Nedsättning av egenavgifter

Här fyller du i begäran om nedsättning av egenavgifter för viss verksamhet som bedrivs i vissa regioner. Här hittar du mer information:

Om du betalar fulla egenavgifter får du under vissa förutsättningar en generell nedsättning av egenavgifterna.  Denna nedsättning beräknas automatiskt av Skatteverket, så du behöver inte begära den här. Här hittar du mer information:

14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet)

Har du en nystartad verksamhet och årets resultat är underskott kan du i vissa fall ta upp underskottet som ett allmänt avdrag. Här hittar du mer information: 

15 Underlag för fastighetsavgift

Det ifyllda beloppet är det taxeringsvärde, eller den del av taxeringsvärdet, som är underlag för avgiften. Om det ifyllda underlaget inte stämmer ska du skriva det under Övriga upplysningar och förklara varför. Du kan inte ändra beloppet vid punkt 15. Här hittar du mer information om fastighetsavgift:

16 Underlag för fastighetsskatt

Det ifyllda beloppet är det taxeringsvärde, eller den del av taxeringsvärdet, som är underlag för skatten. Om det ifyllda underlaget inte stämmer ska du skriva det under Övriga upplysningar och förklara varför. Du kan inte ändra beloppet vid punkt 16. Här hittar du mer information om fastighetsskatt:

17 Övriga upplysningar

Kryssrutorna under Övriga upplysningar ska du fylla i om

 • du begär omfördelning av rot- eller rutavdrag
 • någon kontrolluppgift saknas eller är felaktig
 • du har haft inkomst från utlandet
 • du begär avräkning av utländsk skatt och inte redan fått sådan avräkning.

I fältet Övrigt fyller du bara i upplysningar som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt och som inte finns på deklarationen. Du behöver alltså inte fylla i att du till exempel har lämnat bilagor. Du kan till exempel fylla i följande:

 • Om du har haft inkomster som inte finns med på specifikationen. Uppge i så fall i utbetalarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, belopp och avdragen skatt.
 • Om du har lånat pengar av en privatperson fyller du i personens namn, personnummer, eventuell adress samt betald ränta.
 • Om du inte ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten och anledningen till det.
 • Om du har fått aktier eller andelar genom arv, testamente, bodelning eller gåva och tidigare ägare har uppskov med beskattning av vinst vid andelsbyte, ska du lämna uppgift om överlåtarens namn, person- eller organisationsnummer och adress.
 • Om du begär en särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst.

18 Underskrift

Du kan skriva under deklarationen med e-legitimation, säkerhetskoderna på specifikationen eller genom att skriva under pappersblanketten.

Oavsett hur du skriver under försäkrar du att de uppgifter du lämnat är riktiga och att du inte har utelämnat något när du skriver under och skickar in deklarationen. Du försäkrar också att de uppgifter Skatteverket har fyllt i och som du inte ändrat är riktiga.

För barn under 16 år ska deklarationen skrivas under av barnets förmyndare, d.v.s. oftast barnets föräldrar. Om det finns koder på deklarationen går det bra att godkänna deklarationen med dem. Vill du som förmyndare använda din e-legitimation för att deklarera måste du registrera dig som deklarationsombud. Här hittar du mer information om att vara ombud:

För barn som fyllt 16 år, men inte 18 år, ska deklarationen skrivas under av barnets förmyndare om barnet endast har kapitalinkomster. Om barnet har haft både kapitalinkomster och arbetsinkomster ska både barnet och förmyndaren skriva under deklarationen. Om det finns koder på deklarationen går det bra att godkänna deklarationen med dem. Vill du som förmyndare använda din e-legitimation för att deklarera måste du registrera dig som deklarationsombud. Här hittar du mer information om att vara ombud:

För ett dödsbo ska deklarationen skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Det är grundregeln. Det räcker dock att en delägare skriver under om övriga delägare godkänner det. Om det finns en testamentsexekutor ska denne i stället skriva under. I de fall där den dödes egendom förvaltas av en boutredningsman ska denne skriva under. Om det finns koder på deklarationen går det bra att godkänna deklarationen med dem. Vill du som ombud använda din e-legitimation för att deklarera måste du registrera dig som deklarationsombud. Här hittar du mer information om att vara ombud:

Skatteverket

Till toppen