På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kostnadsersättning - utgifter i tjänsten

Med kostnadsersättning avses en separat ersättning vid sidan av lönen för att täcka avdragsgilla utgifter som en anställd har i tjänsten.

Med övrig kostnadsersättning avses annan ersättning än traktamente och reseersättning, till exempel för telefonsamtal eller egna verktyg.

Ersättningen motsvarar avdragsgilla utgifter i tjänsten

Om utbetald ersättning i princip motsvarar utgifter i tjänsten som är avdragsgilla för den anställde, under "övriga utgifter" under inkomst av tjänst, behöver arbetsgivaren inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren måste ändå ha ett underlag för att kunna bedöma och beräkna den anställdes utgifter. Utbetald ersättning ska redovisas på kontrolluppgiften för den anställde.

När ersättningen överstiger avdragsgillt belopp

Om kostnadsersättningen uppenbart överstiger, helt eller delvis, vad som är avdragsgillt under "övriga utgifter" för den anställde ska den överskjutande delen redovisas som lön. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning utan att ha något beräkningsunderlag,till exempel en schablonmässig ersättning varje månad för tjänstesamtal, kan del av eller hela ersättningen anses som lön.

Företagets utgift

Om ersättningen gäller ett tillfälligt utlägg, till exempel för materiel som den anställde har köpt för arbetsgivarens räkning, och kvittot kan anses vara företagets verifikation, är utgiften att betrakta som företagets. Ersättning för sådana utlägg är aldrig underlag för arbetsgivaravgifter eller skatteavdrag, men ska redovisas med kryss på kontrolluppgiften om de avser resekostnader och logi.

Hyresersättning

Om en anställd hyr ut ett rum i sin privatbostad till arbetsgivaren, till exempel för att användas som kontor, garage eller lager i verksamheten, så utgör hyresersättningen i vissa fall inkomst av kapital. Detta gäller om

  • arbetsgivaren har behov av lokalen,
  • ersättningen inte överstiger marknadsmässig hyra, och
  • hyresavtal finns.

Sådan hyresersättning ska redovisas på kontrolluppgiften för den anställde och deklareras under inkomst av kapital. Den anställde har rätt till skäligt avdrag för de merkostnader som uppkommit på grund av uthyrningen.

Hyresersättningen överstiger marknadsmässig hyra

Om hyresersättningen är högre än marknadsmässig hyra för en motsvarande lokal ska det överskjutande beloppet redovisas som lön. Om arbetsgivaren inte har behov av lokalen ska hela ersättningen redovisas som lön. Om hyresavtal saknas ska ersättning för lokalkostnader i tjänsten redovisas som kostnadsersättning på kontrolluppgiften, om kostnaderna är avdragsgilla för den anställde, eller i annat fall som lön.

Skatteverket

Till toppen