På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Förutsättningar för uppskov

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna få uppskov med beskattningen om du säljer din bostad med vinst.

Kontrollera steg för steg om följande förutsättningar är uppfyllda eller kommer att uppfyllas. Annars är det inte möjligt att få uppskov.

1. Du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området. (ursprungsbostaden)

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Är småhuset ett tvåfamiljshus räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag den 1 januari försäljningsåret. Säljer du en bostadsrätt i ett bostadsföretag som är oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

 

2. Den privatbostad du säljer har varit din permanentbostad.

Privatbostaden har varit din permanentbostad om något av följande bosättningskrav är uppfyllda:

 • Du har varit bosatt minst ett år närmast före den dag du och köparen skriver på köpekontraktet (inte köpebrevet). ”Närmast före” innebär att du ska ha varit bosatt ända fram till kontraktsdagen och får alltså inte flytta innan ni skriver på kontraktet. 

 • Du har varit bosatt minst tre av de senaste fem åren före den dag du och köparen skriver på köpekontraktet. Det behöver inte vara sammanhängande tid, men om du summerar bosättningstiden ska du ha bott i bostaden sammanlagt tre år under femårsperioden.

 • Det finns ytterligare en möjlighet om du inte uppfyller något av ovanstående två krav, men bara om du köper en ny bostad innan du har sålt den gamla. Den sålda bostaden är en permanentbostad om du har varit bosatt minst ett år eller minst tre av de senaste fem åren närmast före den dag du skriver på kontraktet för den nya bostaden.

Om du tvingas sälja, och inte har varit bosatt ett år när du och köparen skriver på köpekontraktet, räcker det att du bor i bostaden när du säljer den för att den ska räknas som permanentbostad. Det är i följande situationer:

 • Bostaden säljs genom expropriation eller liknande förfarande (till exempel löses in enligt miljöbalken)
 • Bostaden säljs under sådana förhållanden att det måste anses som en tvångsförsäljning. Det gäller under förutsättning att det inte skäligen kan antas att den hade sålts om det inte hade funnits något tvång
 • Bostaden säljs till staten därför att flygbuller gör att det inte går att bo i den utan påtaglig olägenhet.

Med bosatt menas att det ska vara en bostad där du varit, eller borde ha varit folkbokförd. Det innebär att du inte kan få uppskov om du säljer ditt fritidshus.

Har du sålt en bostadsrätt som har ombildats från en hyresrätt får du räkna med den tid du har bott i hyresrätten som bosättningstid.

Tänk på att tiden mellan köpekontraktet och köparens tillträdesdag räknas aldrig som bosättningstid!

​​Avdraget för ett uppskovsbelopp får inte vara lägre än 50 000 kr. Vid delägd bostad gäller beloppsgränsen varje delägare för sig.

Om man säljer sin fastighet på grund av expropriation eller annan tvångsmässig omständighet eller på grund av flygbuller, får uppskovsbeloppet inte vara lägre än 10 000 kr (47 kap. 6 § ILlänk till annan webbplats).

Exempel gällande permanentbostad

Du har varit bosatt minst ett år före kontraktsdagen

Du har sålt din bostadsrätt och skrivit på köpekontraktet den 1 november 2016. Du flyttade in den 1 november 2015 och flyttar ut den 1 januari 2017.

Bostadsrätten är en permanentbostad eftersom du har bott i den precis ett år när du och köparen skriver på köpekontraktet.

Du har inte varit bosatt minst ett år före kontraktsdagen

Du har sålt din bostadsrätt och skrivit på köpekontraktet den 1 november 2016. Du flyttade in den 1 januari 2016 och flyttar ut den 1 januari 2017 i samband med att köparen tillträder.

Bostadsrätten är inte en permanentbostad eftersom du inte har bott i den minst ett år när du och köparen skriver på köpekontraktet. Du får inte räkna tiden mellan köpekontraktet och köparens tillträdesdag som bosättningstid även om du bor kvar.

Du har varit bosatt tre av de senaste fem åren före kontraktsdagen

Du har sålt en bostadsrätt som du har ägt lite mer än fem år och skrivit på köpekontraktet den 1 oktober 2016. Lägenheten har bara varit din bostad under en del av innehavstiden eftersom du har varit bosatt och folkbokförd på en annan ort på grund av arbete. Du har under hela denna tid haft för avsikt att bosätta dig i lägenheten igen.

Du flyttade in den 1 januari 2011, flyttade ut den 1 januari 2014, flyttade in igen den 1 januari 2015 och slutligen ut den 1 december 2016. Den bosättning du kan ta hänsyn till ska ha varat under den femårsperiod som ligger direkt före kontraktsdatum, alltså under tiden 1 oktober 2011 – 1 oktober 2016.

Du har varit bosatt sammanlagt 48 månader (3 + 12 + 12 + 12 + 9 månader), eller fyra år, under denna period och uppfyller därför kravet på att ha varit bosatt minst tre av de senaste fem åren före kontraktsdatum. Bostaden är en permanentbostad.

Du har köpt ny bostad före försäljningen av den gamla

Du har sålt din villa och skrivit på köpekontraktet den 1 november 2016. Den har varit din bostad från den 8 januari 2014 till den 1 mars 2016. Då flyttar du till en bostadsrätt som du köpte den 10 januari 2016. Du flyttar ut innan du skriver på köpekontraktet för villan, det vill säga du har inte bott i villan ett år närmast före kontraktsdatum, och har inte bott i villan minst tre av de senaste fem åren.

Eftersom du har köpt en ny bostad före försäljningen av den gamla och har bott minst ett år i villan närmast före den dag du skriver på köpekontraktet för bostadsrätten är villan ändå en permanentbostad.

3. Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området (ersättningsbostaden). 

Du kan tidigast köpa en ny bostad den 1 januari året före och senast den 31 december året efter det är du säljer din bostad.

Du kan även förvärva en ny bostad genom arv, gåva eller bodelning under förutsättning att du gör det mot ersättning, till exempel betalar en skifteslikvid med egna medel. Har du köpt flera bostäder som var och en kan vara din ersättningsbostad får du välja fritt mellan bostäderna.

Ersättningsbostaden ska vara något av följande vid den tidpunkt när du köper den och skriver på kontraktet:

 • ett småhus med mark (även på lantbruk – till exempel en mangårdsbyggnad med mark)
 • ett småhus på någon annans mark
 • en ägarlägenhet
 • en tomt där det uppförs ett småhus eller en ägarlägenhet
 • en bostadsrätt (inte en oäkta bostadsrätt).

Om du har köpt en fastighet innan den 1 januari året före försäljningsåret
kan den också vara din ersättningsbostad, men bara om du utför ny-, till- och ombyggnadsarbeten (inte reparationer och underhåll) på fastigheten under tiden: den 1 januari året före försäljningsåret – den 2 maj andra året efter försäljningsåret. Fastigheten anses vara köpt den 1 januari året före försäljningsåret. Den här regeln gäller inte bostadsrätter.

 

4. Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningsåret.

Med att flytta in menas att du folkbokför dig i den nya bostaden.

5. Den som har sålt privatbostaden har avlidit. En ny bostad förvärvas och säljarens make eller sambo bosätter sig i bostaden.

Dödsbon kan få uppskov i följande situationer:

 • Den avlidna personen har sålt bostaden, men inte hunnit köpa en ersättningsbostad innan dödsfallet. Make eller sambo ska uppfylla bosättningskravet på den sålda bostaden och både köpa en ny bostad och flytta in i rätt tid.

 • Den avlidna personen har köpt en ny bostad, men inte hunnit flytta in innan dödsfallet. Make eller sambo ska uppfylla bosättningskravet på den sålda bostaden och bosätta sig på den nya bostaden i rätt tid. Den nya bostaden ska ägas av dödsboet eller ha övergått till make eller sambo genom arv eller testamente, eller genom bodelning med anledning av säljarens död, när maken eller sambon bosätter sig där.

Make eller sambo ska ge sitt medgivande till att den nya bostaden räknas som en ersättningsbostad. Till exempel genom att skriva under rubriken Övriga upplysningar i dödsboets inkomstdeklaration.

 

Skatteverket

Till toppen