På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Att jobba som egenanställd

Här finns information om vad du som jobbar som egenanställd och anlitar ett så kallat egenanställningsföretag bör tänka på.

Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Det förekommer att frilansare med A-skatt som utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare därför ansluter sig till ett egenanställningsföretag (kallas ibland för plattformsföretag, faktureringsföretag eller självanställningsföretag).

Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta kallas för att man är egenanställd.

Att tänka på när du anlitar ett egenanställningsföretag

Avtala först med företaget

Du måste först ansluta dig till ett egenanställningsföretag, nedan även kallat ”företaget”, och komma överens om för vilka uppdrag de ska vara avtalspart och fakturera, innan du avtalar om ersättningen för ett uppdrag. Även om det är du som ska utföra arbetet är det viktigt att uppdragsgivarna vet att det är företaget som är deras juridiska uppdragstagare och som har F-skatt.

Du kan alltså inte först personligen avtala om ett uppdrag och sedan i efterhand be företaget skicka en faktura till din uppdragsgivare. Då kommer fakturan från fel avsändare, eftersom företaget inte ingått något avtal med din uppdragsgivare om att utföra arbete, och det är fortfarande din A-skatt som gäller.

Inga anställningsinkomster

Du kan inte låta egenanställningsföretaget fakturera din arbetsgivare för arbete som du utför i en anställning. Företaget kan bara fakturera andra uppdrag du har, t.ex. som frilansare eller som tillfällig uppdragstagare.

Inget hindrar dock att du blir anställd av ett egenanställningsföretag och sedan hyrs ut till en eller flera olika uppdragsgivare för kortare eller längre perioder, på samma sätt som bemanningsföretag kan göra. 

Egenanställningsföretagets skyldigheter

Oavsett om du är formellt anställd eller inte har företaget samma skyldighet att redovisa arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift som för vanliga anställda.

Skatteavdrag på lön som betalas ut oregelbundet ska normalt göras med 30 procent av lönen. Om ett sådant avdrag är för lågt eller för högt med tanke på din årsinkomst bör du begära jämkning av skatteavdraget hos Skatteverket.  

Reseersättning och traktamente

Om du utför arbetet hos din tillfälliga uppdragsgivare, t.ex. vid dennes kontor eller verkstad, har du förmodligen ditt tjänsteställe där. Egenanställningsföretaget kan då inte betala ut ”skattefri” reseersättning eller något traktamente för dessa resor. Däremot kan du ha rätt att göra avdrag i din deklaration för resor till och från arbetet och om du behöver övernatta på arbetsorten även för logi och ökade levnadskostnader.

Om du i ett uppdrag behöver göra resor till andra platser än ditt tjänsteställe kan egenanställningsföretaget ersätta utlägg för t.ex. tågresor, betala ut reseersättning för egen bil, och – om du behöver övernatta på en sådan tjänsteresa –  även traktamente och ersättning för logi.

Exempel – reseersättning

Du bor i Göteborg och har fått ett uppdrag på fyra veckor för att hjälpa ett företag i Halmstad med deras ekonomisystem. Du pendlar fyra dagar i veckan med tåg till företagets kontor och arbetar hemifrån en dag i veckan. Den sista veckan åker du till företagets dotterföretag i Stockholm för att under två dagar informera om ekonomisystemet.

I detta uppdrag utför du huvuddelen av arbetet på kontoret i Halmstad, som då är ditt tjänsteställe. Det innebär att dina resor mellan bostaden och Halmstad är resor till och från arbetet, det vill säga privata resor. Det är bara resan till Stockholm som är en tjänsteresa och som egenanställningsföretaget kan bekosta via utlägg eller skattefri kostnadsersättning. Om egenanställningsföretaget bekostar dina resor mellan Göteborg och Halmstad ska detta behandlas som vanlig lön. 

Övriga kostnader

Det finns olika sätt att hantera kostnader för utrustning och material som du har, men det är bara sådana utgifter som är nödvändiga för dig för att kunna utföra ett uppdrag som kan komma i fråga. Nedan redovisar vi några olika alternativ.

Utgifter för att söka nya uppdrag är inte avdragsgilla och ersättning för sådana utgifter från egenanställningsföretaget ska behandlas som lön.

Du gör avdrag i din deklaration

De kostnader som varit nödvändiga för uppdraget du utfört och som du betalat själv yrkar du avdrag för i din deklaration under ”övriga utgifter”. Det kan t.ex. gälla utgifter för verktyg, arbetsredskap, ökad mobilkostnad eller särskilda datorprogram. Du får däremot som regel inte avdrag för själva datorn eller mobiltelefonen, eller abonnemangen för dessa.

Om du behövt använda egna inventarier eller annan utrustning ska du först fördela kostnaden på användning i tjänsten och privat. När det gäller utrustning du även kan använda privat kan avdrag bara komma i fråga för den del som kan hänföras till dina uppdrag, t.ex. 50 procent om du använder utrustningen både privat och i jobbet. Sedan ska kostnaden även proportioneras både på antal år som utrustningen kan användas och utifrån hur mycket du använt den i tjänsten under året.

Exempel – avdrag

Du har under året ett uppdrag under fyra månader som arkitekt. Uppdragsgivaren tillhandahåller ingen dator så för att kunna utföra uppdraget måste du använda din egen dator. Datorn har kostat 12 000 kronor och beräknas hålla i fyra år och den kan även användas privat. Denna utgift fördelas först på tjänsteanvändning och privat användning med 50 procent vardera. Beloppet för tjänsteanvändning proportioneras sedan på antalet år och den aktuella arbetsperioden, 6 000 kronor/ 4 år/ 4/12 månader = 500 kronor, vilket är det belopp du kan dra av i din deklaration.

När det gäller övriga utgifter får du avdrag endast för den del av dina totala utgifter som överstiger 5 000 kronor.

Du får ersättning för egna kostnader

Om du varit tvungen att använda egna inventarier eller annan utrustning i ett uppdrag, kan företaget i vissa fall betala ut ”skattefri” kostnadsersättning, det vill säga utan skatteavdrag. Företaget kan dock bara betala ut skattefri ersättning som motsvarar dina avdragsgilla utgifter i deklarationen. En beräkning bör då göras enligt exemplet ovan, det vill säga i exemplet kan 500 kronor betalas ut som kostnadsersättning. Företaget ska spara underlaget för beräkningen liksom en kopia av ditt kvitto på anskaffningskostnaden (12 000 kronor).

Företaget kan inte ersätta dig för dina mobil- och internetfakturor och liknande. Det är endast om du kan visa att du haft en viss merkostnad som skattefri kostnadsersättning kan komma i fråga, t.ex. om du kan visa att du haft särskilda samtalskostnader på grund av ett visst uppdrag.

Företaget redovisar kostnadsersättningen separat på din kontrolluppgift och du gör avdrag med motsvarande avdragsgilla belopp i din deklaration, men bara till den del de totalt överstiger 5 000 kronor.

Du får ersättning för egna utlägg

Om företaget ersatt dig för tillfälliga utlägg i arbetet, till exempel för förbrukningsmateriel som du har köpt för ett visst uppdrag, och du har lämnat kvittot eller annan verifikation till företaget behöver detta normalt inte redovisas på kontrolluppgiften. Företaget ska dock vid en eventuell senare kontroll kunna visa att det som utlägget avser har varit nödvändigt att anskaffa för ditt aktuella uppdrag. Du bör därför notera på kvittot syftet med köpet och vilket uppdrag det avser.

Tänk på att om företaget ersatt dig via ett sådant utlägg är det du anskaffat fortfarande företagets egendom. Därför lämpar sig utlägg inte för utrustning som du själv vill behålla och kunna använda även efter uppdraget är slutfört, t.ex. verktyg, musikinstrument eller dator.

Om företaget bekostar ditt inköp av t.ex. dator för ett uppdrag och sedan låter dig behålla datorn efter uppdraget har du fått en skattepliktig förmån. Förmånen, som värderas till datorns värde, ska redovisas i din kontrolluppgift och i din deklaration.

Skattefri motion eller friskvård via egenanställningsföretaget

Ett egenanställningsföretag kan som andra arbetsgivare erbjuda sina anställda skattefria motions- och friskvårdsförmåner, men på grund av den speciella anställningsformen och löneformen måste man tänka på vissa saker:

  • Kostnaden för din motion får inte reducera den skattepliktiga lönen som sedan betalas ut, dvs. som ett bruttolöneavdrag. Du kan alltså inte skicka in dina motionsutlägg till egenanställningsföretaget för att dessa ska dras som andra utlägg från intjänad lön. Om detta görs ska egenanställningsföretaget redovisa motionsutlägget som lön.
  • Egenanställningsföretaget kan bara erbjuda motionsförmåner under din anställningstid hos företaget.
  • Om man tillämpar någon form av friskvårdsbidrag, ska ditt köp av friskvård göras under anställningstiden hos egenanställningsföretaget.
  • Egenanställningsföretagets erbjudande om motionsförmåner måste omfatta alla anställda och kan inte riktas till enbart vissa anställda.

Kan du själv välja när du ska ta ut din lön?

Måste du ta ut lönen direkt eller kan du låta den stå inne och själv välja utbetalningsdag?

Egenanställningsföretaget måste redovisa din lön och betala arbetsgivargifter så snart du har möjlighet att ta ut lönen enligt det avtal du har med företaget. Du kan alltså inte själv fritt välja tidpunkt för beskattning av redan intjänad lön. Företaget måste redovisa även sådan ersättning som du själv har valt att låta stå inne, t.ex. semesterersättning som du själv väljer utbetalningstidpunkt för.

Att fakturera egenanställningsföretaget via eget bolag

Om du i stället för att få ut lön från egenanställningsföretaget vill fakturera ersättningen via ett eget bolag, en juridisk person, skiljer sig denna situation från vad som annars gäller vid egenanställning. Det kan som exempel vara fråga om ett aktiebolag eller handelsbolag som du är delägare i men som saknar F-skatt.

Först måste egenanställningsföretaget godkänna att sådan fakturering sker, och när flera parter är inblandade är det extra viktigt att det finns avtal som reglerar parternas åtaganden. Avtalet mellan uppdragsgivaren och egenanställningsföretaget ska visa att det är egenanställningsföretaget som är uppdragstagare och vilka uppdrag detta avtal omfattar. Ett avtal mellan egenanställningsföretaget och ditt bolag reglerar sedan vilka uppdrag som ska ingå i detta samarbete. Om ditt bolag saknar F-skatt betalar egenanställningsföretaget inte arbetsgivaravgifter men ska däremot göra skatteavdrag med 30 procent när ersättning för arbete betalas ut till ditt bolag.

Om du har skaffat ett uppdrag direkt via ditt bolag, utan att egenanställningsföretaget varit avtalspart, anses ditt bolag som betalningsmottagare av ersättningen från uppdragsgivaren. Om ditt bolag har A-skatt ska uppdragsgivaren göra skatteavdrag med 30 procent av ersättningen. Observera att detta gäller även om du senare har överlåtit din fordran till ett egenanställningsföretag eller factoringföretag som har F-skatt. Jämför även avsnittet Avtala först med företaget ovan, där det förtydligas att olika avtal måste ingås i rätt ordning.

Du som har ett egenanställningsföretag

Skatteverket

Till toppen