På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Familjehem som anlitas av en kommun eller ett konsulentföretag

Som familjehem kan du få två typer av ersättning från en kommun eller ett konsulentföretag: arvode och omkostnadsersättning. Du ska redovisa båda ersättningarna som inkomst av tjänst. Arvodet ska du betala skatt på. Omkostnadsersättningen kan du göra avdrag för i din deklaration, förutsatt att den inte är högre än de rekommendationer som Skatteverket följer. Däremot kan du inte göra avdrag för andra kostnader än de som du har fått omkostnadsersättning för.

Den här informationen riktar sig till familjehem.

Du ska betala skatt på arvodet

Arvodet ersätter dig för det arbete och den tid som uppdraget innebär, till exempel för tid som du behöver lägga på läkarbesök och föräldramöten i förskola eller skola.

Arvodet räknas som lön och därför ska du betala skatt på ersättningen.

Du kan göra avdrag för omkostnadsersättning

Omkostnadsersättningen är tänkt att täcka de ökade kostnader som du får när du tar emot ett barn.

Skatteverket utgår från de ersättningsnivåer som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rekommenderar. Omkostnadsersättning räknas inte som lön, så länge beloppet inte överstiger SKL:s ersättningsnivåer. Den del av omkostnadsersättningen som överstiger ersättningsnivåerna räknas som lön.

Du kan göra avdrag för omkostnadsersättningen i din inkomstdeklaration under punkten ”Övriga utgifter”. Du får bara avdrag för övriga utgifter som överstiger avdragsbegränsningen på 5 000 kronor.

Checklista: De här ersättningarna kan du göra avdrag för

Får jag göra avdrag för arvode?

Nej, arvodet räknas som lön.

Får jag göra avdrag för omkostnadsersättning (grundkostnad)?

Ja, så länge beloppet inte är högre än SKL:s rekommenderade schablonbelopp.

Får jag göra avdrag för omkostnadsersättning (tilläggskostnad)?

Ja, så länge beloppet inte är högre än SKL:s rekommenderade schablonbelopp. Det behövs även ett skriftligt dokument som visar barnets individuella behov och vilka kostnader som tillkommer utöver grundkostnaderna.

Får jag göra avdrag för andra kostnader?

Nej, du kan inte göra avdrag för andra kostnader än de som du har fått omkostnadsersättning för.

Omkostnadsersättningen är uppdelad

Omkostnadsersättningen består av två delar:

1. En fast, schablonmässigt beräknad grundkostnad.
2. En individuellt beräknad tilläggskostnad.

Så hög omkostnadsersättning rekommenderar SKL

Här är SKL:s rekommenderade omkostnadsersättningsnivåer per månad för 2017.

‌SKL:s rekommenderade omkostnadsersättning

Ålder på barnet

Omkostnadsersättning (grundkostnad)

Högsta individuella omkostnadsersättning (tilläggskostnad)

0–12 år

3 920 kronor

1 680 kronor

13–19 år

4 480 kronor

1 867 kronor

Barnbidrag och studiebidrag räknas bort

Barnbidrag och studiebidrag ingår i omkostnadsersättningen. Därför ska kommunen eller konsulentföretaget räkna bort den summan innan de betalar ut ersättning till dig.

 

Det här ska grundkostnaden täcka

I grundkostnaden ingår ersättning för till exempel

 • livsmedel
 • kläder
 • personlighygien
 • fickpengar
 • förbrukningsvaror
 • möbler
 • tv och telefoni
 • resor och aktiviteter
 • ökad förbrukning av el och vatten
 • normalt slitage på möbler.

Vissa familjer behöver ersättning för tilläggskostnader

Barnets individuella behov kan göra att du har kostnader utöver det som ingår i grundkostnaden. Exempel på sådana tilläggskostnader är

 • barnomsorgsavgift eller skolbarnomsorgsavgift
 • resor till föräldrar eller andra närstående
 • specialmat
 • glasögon eller linser
 • dyrare fritidsaktiviteter
 • semesterresor
 • färdtjänst.

Skriftligt underlag behövs

Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut ersättning för individuella tilläggskostnader behöver de ett skriftligt underlag som visar att du har kostnader som tillkommer utöver grundkostnaden. Du kan bara få avdrag om det finns ett skriftligt underlag.

Ibland behöver barnet extra utrustning

En del familjehem kan behöva extra omkostnadsersättning, utöver de belopp som ingår i grundkostnaden och tilläggskostnaden. Det kan till exempel ske vid oförutsedda händelser eller om barnet behöver en dator eller cykel.

Ni behöver beslut från socialnämnden

Det krävs ett beslut från kommunens socialnämnd för att den extra ersättning du har fått ska räknas som en omkostnadsersättning. Om den inte räknas som en omkostnadsersättning kan du inte göra avdrag för den extra ersättningen.

Du kan inte få extra omkostnadsersättning för till exempel resor eller hyra. Det är kostnader som grundkostnaden och tilläggskostnaderna ska räcka till.

Så påverkas din deklaration när du är familjehem

Din uppdragsgivare ska lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hela den ersättning som du har fått under året.

När du får din deklaration är den ifylld med både summan för arvode och omkostnadsersättning, se punkt 1.1 och 1.2 nedan. Däremot ska du själv fylla i beloppet för den del av omkostnadsersättningen som du kan göra avdrag för, se punkt 2.4.

Exempel

De här punkterna i inkomstdeklarationen påverkas när du är familjehem:

1. Inkomster – Tjänst

1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

Här står arvodet för uppdraget som familjehem. Summan är redan ifylld av Skatteverket. 

1.2 Kostnads­ersättningar

Här står den totala omkostnadsersättning som du har fått utbetalad föregående år. Summan är redan ifylld.

2. Avdrag – Tjänst

2.4 Övriga utgifter

Här kan du göra avdrag för din omkostnadsersättning. Fyll i totalbeloppet. Eftersom det finns en avdragsbegränsning minskar Skatteverket automatiskt beloppet med 5 000 kronor.

Jag har F-skatt – kan jag fakturera?

Nej, du ska inte fakturera kommunen eller konsulentföretaget eftersom uppdraget som familjehem är personligt. Du ska därför redovisa inkomsten som en tjänsteinkomst och inte i din näringsverksamhet.

Är du bara godkänd för F-skatt ska du ansöka om FA-skatt hos Skatteverket. A-skatten ska användas i ditt uppdrag som familjehemsförälder. F-skatten ska du endast använda i din näringsverksamhet.

Om du inte bedriver näringsverksamhet ska du meddela det till Skatteverket. Då kommer ditt godkännande för F-skatt att återkallas.

Skatteverket

Till toppen