Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom taxeringsområdet
SKV A 2004:7
Inkomsttaxering
   Skatteverkets beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att följande rekommendationer m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av april månad 2004, nämligen

   Riksskatteverkets uttalande (RSV Dt 1973:36) angående skatteplikt för visst bidrag vi arbetslöshet,

   Riksskatteverkets information (RSFS 1978:12, RSV Dt 1978:6) angående skrivelse till Biodlares Riksförbund, och

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:15) om medgivande till näringsidkare att lämna räkenskaper i sammansatta poster.

____________