Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledningar

Skatteverkets handledningar finns inom olika ämnesområden och är främst avsedda att användas inom Skatteverket vid handläggning av ärenden och vid utbildning. Handledningarna redovisar Skatteverkets bedömningar i olika frågeställningar, men är inte avsedda att innehålla någon fullständig redovisning av lagtext, allmänna råd och rättspraxis med mera.

Övergång till digitala handledningar

Skatteverkets rättsliga information samlas på den nya webbplatsen Rättslig vägledning och blir helt digital. Övergången kommer att ske etappvis till och med 2015.