Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 1998

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 1998. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 1998:32
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 1998:31
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 1999

RSFS 1998:30
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1998:29
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 1999

RSFS 1998:28
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1998:27
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 1999

RSFS 1998:26
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 1999 års taxering

RSFS 1998:25
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering (PDF-format Pdf, 318.5 kB, öppnas i nytt fönster.)

RSFS 1998:24
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1999

RSFS 1998:23
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1999 års omräkning

RSFS 1998:22
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 samt vid 2000 års taxering

RSFS 1998:21
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999

RSFS 1998:20
Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

RSFS 1998:19
Riksskatteverkets föreskrifter om revision m.m.

RSFS 1998:18
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 1999

RSFS 1998:17
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 1999 års taxering

RSFS 1998:16
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2000 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus- och industrienheter

RSFS 1998:15
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 1998

RSFS 1998:14
Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

RSFS 1998:13
Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

RSFS 1998:7
Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

RSFS 1998:6
Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

RSFS 1998:5
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1997:15) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering

RSFS 1998:4
Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

RSFS 1998:3
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 1999 års fastighetstaxering

RSFS 1998:2
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1997:15) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid räkning av preliminär skatt för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering. Visas även som PDF-fil.

RSFS 1998:1
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 1998