Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets meddelanden 2002

  

RSV M 2002:33 Riksskatteverkets information om ökade levnadskostnader m.m.

RSV M 2002:32 Riksskatteverkets information om reservering för förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer

RSV M 2002:29 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB år 2002

RSV M 2002:28 Riksskatteverkets information om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering

RSV M 2002:27 Riksskatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering.

RSV M 2002:26 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Kipling Holding AB mot aktier i Dimension AB

RSV M 2002:25 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB

RSV M 2002:24 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB

RSV M 2002:23 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Klövern AB:s utdelning av aktier i Adcore Consulting AB år 2002

RSV M 2002:22 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002

RSV M 2002:20 Riksskatteverkets information om förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägare i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB

RSV M 2002:19 Ändring i Riksskatteverkets information (RSV M 2001:31) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSV M 2002:18 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002

RSV M 2002:17 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning

RSV M 2002:16 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Johnson Pump AB mot aktier i TMT One AB

RSV M 2002:15 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AU-System AB mot aktier i Teleca AB år 2002

RSV M 2002:14 Riksskatteverkets information om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift ska lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter

RSV M 2002:13 Riksskatteverkets information om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd

RSV M 2002:12 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB

RSV M 2002:11 Riksskatteverkets information om anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier

RSV M 2002:10 Riksskatteverkets information om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi

RSV M 2002:9 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001

RSV M 2002:8 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Riddarhyttan Resources AB:s utdelning av aktier i Svenska Koppar AB år 2001

RSV M 2002:7 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av utgivande av inlösenrätter i TMT One AB år 2001

RSV M 2002:6 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001

RSV M 2002:5 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Scandic Hotels AB mot aktier i Hilton Group plc år 2001

RSV M 2002:4 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001

RSV M 2002:3 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Innovationsmäklarna AB mot aktier i Affärsstrategerna AB år 2001

RSV M 2002:2 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning

RSV M 2002:1 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation år 2001