Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 1995

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  
Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 1995. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 1995:24
Riksskatteverkets föreskrifter om sjömansskattetabeller för år 1996

RSFS 1995:23
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 1995:22
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid införsel under år 1996

RSFS 1995:21
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av det utmätningsfria beloppet vid utmätning av lön under år 1996

RSFS 1995:20
Riksskatteverkets föreskrifter om skattetabeller m.m. för beräkning av preliminär A-skatt för år 1996

RSFS 1995:19
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag på sjukpenning m.m. för år 1996

RSFS 1995:18
Riksskatteverkets föreskrifter om särskild skattetabell för beräkning av skatteavdrag på dagpenning från arbetslöshetskassa för år 1996

RSFS 1995:17
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 1996 års taxering

RSFS 1995:16
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1995:15
RSV:s föreskrifter för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av prel. skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravg. för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års tax.

RSFS 1995:14
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1996 års omräkning

RSFS 1995:13
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1996 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1996

RSFS 1995:12
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1996, vid 1997 års taxering och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1996

RSFS 1995:11
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av naturaförmån i form av kost och bostad vid beräkning av redaravgift för utgiftsåret 1996.

RSFS 1995:10
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1996.

RSFS 1995:9
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 1996 års taxering.

RSFS 1995:8
Tillkännagivande av riksdagens beslut om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1983:51) om indrivning och avskrivning av skatt, allmänna avgifter m.m.

RSFS 1995:7
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering.

RSFS 1995:6
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1994:18) för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1995, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1995 och vid 1996 års taxering.

RSFS 1995:5
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets författningar och allmänna råd om mervärdesskatt.

RSFS 1995:4
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 1996 års fastighetstaxering.

RSFS 1995:3
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:17 RSV Ip 1984:5) om skatt på roulettspel.

RSFS 1995:2
Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell.

RSFS 1995:1
Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömanskattetabell.