Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 2003

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 2003. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 2003:46
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag för kommuner och landsting för bidragsåret 2004

RSFS 2003:44
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:2) om att beslut om föreläggande och revision får fattas av vissa skattemyndigheter

RSFS 2003:43
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2004 års taxering

RSFS 2003:42
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2004 års taxering

RSFS 2003:41
Riksskatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering

RSFS 2003:40
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004

RSFS 2003:39
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering

RSFS 2003:38
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2004

RSFS 2003:37
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2003:15) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering
  
RSFS 2003:36
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet, engångsbelopp

RSFS 2003:35
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet, engångsbelopp
  
RSFS 2003:34
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2004

RSFS 2003:33
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2004

RSFS 2003:32
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2004
  
RSFS 2003:31
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

RSFS 2003:30
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2004 års omräkning

RSFS 2003:29
Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighetens tillsyn över universitets, högskolors, sjukhus, apoteks och skattebefriade förbrukares förstöring av skattepliktiga alkoholvaror och upplagshavares förstöring av skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror

RSFS 2003:28
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för beskattningsåret 2004

RSFS 2003:26
Riksskatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

RSFS 2003:25
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

RSFS 2003:24
Riksskatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

RSFS 2003:23
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 2003:22
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid 2004 års fastighetstaxering

RSFS 2003:21
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter

RSFS 2003:20
Riksskatteverkets föreskrifter om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av hyreshusenheter 2004

RSFS 2003:19
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:11) om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

RSFS 2003:17
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2003:15) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering

RSFS 2003:15
Riksskatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering

RSFS 2003:14
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:8) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2003 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2003 års taxering

RSFS 2003:13
Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

RSFS 2003:12
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 2004 års fastighetstaxering;

RSFS 2003:11
Riksskatteverkets föreskrifter om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument, m.m.

RSFS 2003:10
Riksskatteverkets föreskrifter om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument
  
RSFS 2003:9
Riksskatteverkets föreskrifter om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

RSFS 2003:8
Riksskatteverkets föreskrifter om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer

RSFS 2003:7
Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.

RSFS 2003:6
Riksskatteverkets föreskrifter om att en anmälan för registrering och en ansökan om F-skattsedel får lämnas i form av ett elektroniskt dokument
  
RSFS 2003:5
Riksskatteverkets föreskrifter om att preliminär självdeklaration och skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

RSFS 2003:4
Riksskatteverkets föreskrifter om att allmän självdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

RSFS 2003:3
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:18) om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2003 års omräkning

RSFS 2003:2
Riksskatteverkets föreskrifter om att beslut om föreläggande och revision får fattas av vissa skattemyndigheter

RSFS 2003:1
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2003