Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer 1996

  
 • RSV S 1996:38 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1997 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV S 1996:37 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i SwePart AB mot aktier m.m. i Hexagon AB
 • RSV S 1996:36 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1996:35 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid avdrag för preliminär skatt inkomståret 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1996:34 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har utgått att tillämpas vid preliminärskatteuppbörden 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering
 • RSV S 1996:33 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas vid 1997 års taxering.
 • RSV S 1996:32 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).
 • RSV S 1996:31 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förbehållsbelopp vid avdrag för kvarstående skatt
 • RSV S 1996:30 Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1987:10) om existensminimum och förbehållsbelopp för preliminär och kvarstående skatt.
 • RSV S 1996:29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB
 • RSV S 1996:28 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostad och arbetsplats att tillämpas vid 1997 års taxering
 • RSV S 1996:27 Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 1997 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.
 • RSV S 1996:26 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgift m.m. för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1996:25 Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:13) för tillämpning av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall.
 • RSV S 1996:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering.
 • RSV S 1996:23 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid avdrag för preliminär A-skatt och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för inkomståret/utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1996:22 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skandinaviska Enskilda Bankens utdelning av aktier i Diligentia AB
 • RSV S 1996:21 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Investment AB Latour med likvid i form av aktier i Securitas AB, ASSA ABLOY AB och Hagströmer & Qviberg AB
 • RSV S 1996:20 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Celsius AB:s utdelning av aktier i Enator AB
 • RSV S 1996:19 Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:29) om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift m.m. för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering
 • RSV S 1996:18 Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:27) om vissa förmåner att tillämpas vid avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering
 • RSV S 1996:17 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Sparbanken Sverige AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Tornet
 • RSV S 1996:16 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Investor AB:s utdelning av köpoptioner i Scania AB
 • RSV S 1996:15 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Svenska Handelsbanken Ab:s utdelning av aktier i Fastighets AB Näckebro
 • RSV S 1996:14 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB Kinnevik:s utdelning av aktier i NetCom Systems AB
 • RSV S 1996:13 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Jacobson & Widmarks utdelning av aktier i Benima Ferator Engineering AB
 • RSV S 1996:12 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB
 • RSV S 1996:11 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för utgifter för representation m.m.
 • RSV S 1996:10 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmansägda handelsbolag samt skatteavdrag på ersättningar från sådana företag
 • RSV S 1996:9 Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:28) för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid avdrag för preliminär skatt inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering
 • RSV S 1996:8 Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om mervärdesskatt
 • RSV S 1996:7 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om undantag från skatteplikt för omsättning avseende sjukvård, tandvård och social omsorg enligt mervärdesskattelagen
 • RSV S 1996:6 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet
 • RSV S 1996:5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i BPA AB (publ) att förvärva aktier i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm (publ) m.m.
 • RSV S 1996:4 Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1997 års taxering.
 • RSV S 1996:3 Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1995:25) om normalbelopp för kalenderåret 1996 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.
 • RSV S 1996:2 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1996 års taxering.
 • RSV S 1996:1 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1995.