Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer 2000

  
 • RSV S 2000:65 (Taxering) Riksskatteverkets information om beslut om ny ordning beträffande verkets rekommendationer m.m.
 • RSV S 2000:64 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Swedish Match AB
 • RSV S 2000:63 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Société Européenne de Communication S.A.(SEC) mot aktier i NetCom AB
 • RSV S 2000:62 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Entra Data AB mot aktier i TietoEnator Corporation
 • RSV S 2000:61 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av HQ.SE Holding AB:s utdelning av aktier i Hagströmer & Qviberg AB samt inlösen av aktier i HQ.SE Holding AB
 • RSV S 2000:60 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Naturkompaniet AB mot aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB
 • RSV S 2000:59 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m med anledning av utbyte av aktier Texet AB mot aktier i New Wave Group AB
 • RSV S 2000:58 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i TurnIT AB att förvärva aktier i IAR Systems AB
 • RSV S 2000:57 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Guide Konsult AB m.m. mot aktier i Framtidsfabriken AB m.m.
 • RSV S 2000:56 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Bure Equity AB:s utdelning av aktier i Capio AB
 • RSV S 2000:55 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av AstraZeneca PLC:s utdelning av aktier i Syngenta AG
 • RSV S 2000:54 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av utbyte av aktier och teckningsoptioner i Arete AB mot aktier i TurnIT AB
 • RSV S 2000:53 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av G & L Beijer AB:s utdelning av aktier i Beijer Electronics AB
 • RSV S 2000:52 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering
 • RSV S 2000:51 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering
 • RSV S 2000:50 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering
 • RSV S 2000:49 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Industriförvaltnings AB Kinnevik att förvärva aktier i Société Européenne de Communication S.A. (SEC)
 • RSV S 2000:48 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Merita Abp mot aktier i Nordbanken Holding AB
 • RSV S 2000:47 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Trustor AB i likvidation
 • RSV S 2000:46 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av The Empire AB:s (numera Ledstiernan AB) utdelning av aktier i The Empire Sweden AB (numera The Empire AB)
 • RSV S 2000:45 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AssiDomän AB mot kontant betalning
 • RSV S 2000:44 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning av aktier i Metro International S.A.
  
 • RSV S 2000:43 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av utbyte av aktier i D&D Dagligvaror AB mot aktier i Hemköpskedjan AB
 • RSV S 2000:42 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i L G Products Solna AB m.m. mot aktier i Arkivator AB
 • RSV S 2000:41 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Provobis Hotel & Restauranger AB mot aktier i Scandic Hotels AB
 • RSV S 2000:40 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2001 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV S 2000:39 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 2001 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV S 2000:38 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av återköp av aktier i Bilia AB (publ.) mot kontant betalning
 • RSV S 2000:37 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av återköp av aktier i AB Volvo
 • RSV S 2000:36 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har betalats att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering
 • RSV S 2000:35 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2001 års taxering
 • RSV S 2000:34 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)
 • RSV S 2000:33 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Måldata AB mot aktier i Sigma AB
 • RSV S 2000:32 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Connecta AB mot aktier i Information Highway AB
 • RSV S 2000:31 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om anskaffningsvärden på aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2000 av aktier i Castellum AB mot kontant betalning
 • RSV S 2000:30 (Mervärdesskatt) Upphävande av vissa av Riksskatteverkets anvisningar på mervärdesskatteområdet
 • RSV S 2000:29 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Midway Holding AB:s utdelning av aktier i Sensys Traffic AB
 • RSV S 2000:28 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Pharmacia & Upjohn, Inc mot aktier i Pharmacia Corporation
  
 • RSV S 2000:27 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Svenska Test och Kunskapsmätningar AB mot aktier i Enlight Interactive AB.
 • RSV S 2000:26 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 2001 års taxering
 • RSV S 2000:25 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmansägda handelsbolag.
 • RSV S 2000:24 (Taxering) Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar (RSV Dt 1973:37) om kupongskatt, m.m.
 • RSV S 2000:23 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1999:42) om normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV S 2000:22 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
 • RSV S 2000:21 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Graningeverkens AB mot aktier i Graninge AB
 • RSV S 2000:20 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av utbyte av aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB (publ) mot aktier i Wedins Norden AB (publ)
 • RSV S 2000:19 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i JP Bank AB mot aktier i Matteus AB
 • RSV S 2000:18 (Taxering) Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1977:34, RSV Dt 1977:14) angående beskattning av vissa tidsbegränsade konstnärsbidrag i form av engångsbelopp m.m.
 • RSV S 2000:17 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1999:42) om normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV S 2000:16 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Scandinavian PC Systems AB mot aktier i SPCS-Gruppen ASA
 • RSV S 2000:15 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Fjällräven AB:s utdelning av aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB
 • RSV S 2000:14 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Kjessler & Mannerstråle AB:s utdelning av aktier i KM Lab AB
 • RSV S 2000:13 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Biosys AB mot aktier i Ortivus AB (publ) samt ett kontant belopp
  
 • RSV S 2000:12 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Enator AB mot aktier i Tietoenator Oyj
 • RSV S 2000:11 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om tillämpningen av 48 § 4 mom. kommunalskattelagen jämfört med 8 § lagen om statlig inkomstskatt att tillämpas vid 2000 års taxering
 • RSV S 2000:10 (Uppbörd, Mervärdesskatt) Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom uppbörds- och mervärdesskatteområdet
 • RSV S 2000:9 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om befrielse helt eller delvis från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 2000:8 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Hagströmer & Qviberg AB (publ) mot kontant betalning
 • RSV S 2000:7 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) mot kontant betalning
 • RSV S 2000:6 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 2000:5 (Taxering) Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1995
 • RSV S 2000:4 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1999
 • RSV S 2000:3 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:17) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1996 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter
 • RSV S 2000:2 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m.(RSV S 1997:12) om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1998 års allmänna fastighetstaxering
 • RSV S 2000:1 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2000 och senare års särskilda fastighetstaxeringar