Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden 2006

  
 • SKV M 2006:35
  Skatteverkets information om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007

 • SKV M 2006:34
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tethys Oil AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

 • SKV M 2006:33
  Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kaupthing Bank hf:s utdelning år 2006 av aktier i Exista hf

 • SKV M 2006:32
  Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av aktier i Panaxia Security AB

 • SKV M 2006:31
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Westergyllen AB:s utdelning år 2006 av aktier i Forshem Group AB

 • SKV M 2006:30
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av 360 Holding AB:s utskiftning år 2006 av aktier i Do Networks Sverige AB och Mennta Sverige AB

 • SKV M 2006:29
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB

 • SKV M 2006:28
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc.

 • SKV M 2006:27
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Maxim Pharmaceuticals Inc. mot aktier i EpiCept Corporation

 • SKV M 2006:26
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc

 • SKV M 2006:25
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Din Bostad Sverige AB:s (f.d. Tripep  AB) utskiftning år 2006 av aktier i Tripep AB (f.d. Tripep Holding AB)

 • SKV M 2006:24
  Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering

 • SKV M 2006:23
  Skatteverkets information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering

 • SKV M 2006:22
  Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2007 samt vid 2008 års taxering

 • SKV M 2006:21
  Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2007 samt vid 2008 års taxering

 • SKV M 2006:20
  Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2007 års taxering

 • SKV M 2006:19
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB

 • SKV M 2006:18
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Skandia AB mot aktier i Old Mutual plc

 • SKV M 2006:17
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2006 av aktier i Securitas Systems AB och Securitas Direct AB

 • SKV M 2006:16
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Trio AB mot aktier i Teligent AB samt kontant ersättning

 • SKV M 2006:15
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Betsson AB:s (f.d. Cherryföretagen AB) utdelning år 2006 av aktier i Cherryföretagen AB (f.d. Cherry Fritidsattraktioner AB)

 • SKV M 2006:14
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Russian Real Estate Investment Company AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

 • SKV M 2006:13
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A.

 • SKV M 2006:12
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Active Capital AB:s utdelning år 2006 av aktier i Active Properties AB

 • SKV M 2006:11
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2006 av aktier i Husqvarna AB

 • SKV M 2006:10
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid

 • SKV M 2006:09
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bilia AB:s utdelning år 2006 av aktier i Catena AB

 • SKV M 2006:08
  Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av köpoptioner avseende aktier i Svithoid Tankers AB

 • SKV M 2006:07
  Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Cad Quality Holding AB:s utdelning år 2006 av aktier i AddNode AB

 • SKV M 2006:06
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Ratos AB mot kontantlikvid

 • SKV M 2006:05
  Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel enligt skattebetalningslagen

 • SKV M 2006:04
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utskiftning år 2006 av aktier av serie A i Scania AB m.m. vid likvidation av Ainax AB

 • SKV M 2006:03
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited

 • SKV M 2006:02
  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i AB Lindex mot kontantlikvid

 • SKV M 2006:01
  Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsoptioner i Nocom AB