Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


 Skatteverkets föreskrifter 2004

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Skatteverkets författningssamling (SKVFS) år 2004. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.
 

SKVFS 2004:39
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering

SKVFS 2004:38
Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering

SKVFS 2004:37
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering

SKVFS 2004:35
Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2005 års taxering

SKVFS 2004:34
Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2005 års taxering

SKVFS 2004:33
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:8) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2005 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2005 års taxering

SKVFS 2004:32
Skatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2005

SKVFS 2004:30
Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

SKVFS 2004:29
Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

SKVFS 2004:28
Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2005

SKVFS 2004:27
Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2005

SKVFS 2004:26
Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2005

SKVFS 2004:25
Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering

SKVFS 2004:24
Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005

SKVFS 2004:23
Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

SKVFS 2004:22
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

SKVFS 2004:21
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst

SKVFS 2004:20
Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2006 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter

SKVFS 2004:18
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst

SKVFS 2004:17
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

SKVFS 2004:16
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:5) om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument

SKVFS 2004:15
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering

SKVFS 2004:14
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:46) om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2004

SKVFS 2004:13
Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid 2005 års fastighetstaxering

SKVFS 2004:12
Skatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för beskattningsåret 2004

SKVFS 2004:11
Skatteverkets föreskrifter om värderingen vid allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 2005

SKVFS 2004:10
Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

SKVFS 2004:9
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:15) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering

SKVFS 2004:8
Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2005 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2005 års taxering

SKVFS 2004:7
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering

SKVFS 2004:6
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:4) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

SKVFS 2004:5
Skatteverkets föreskrifterom anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument

SKVFS 2004:4
Skatteverkets föreskrifter om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

SKVFS 2004:3
Skatteverkets föreskrifter om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

SKVFS 2004:2
Skatteverkets föreskrifter om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer

SKVFS 2004:1
Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst