På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2006

  
 • SKV A 2006:47 | Skattebetalning
  Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:24, RSV Du 1979:9) om skatteavdrag på semesterlön m.m.

 • SKV A 2006:46 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2007

 • SKV A 2006:45 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2007 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

 • SKV A 2006:44 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tethys Oil AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

 • SKV A 2006:43 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kaupthing Bank hf:s utdelning år 2006 av aktier i Exista hf

 • SKV A 2006:42 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av aktier i Panaxia Security AB

 • SKV A 2006:41 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Westergyllen AB:s utdelning år 2006 av aktier i Forshem Group AB

 • SKV A 2006:40 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av 360 Holding AB:s utskiftning år 2006 av aktier i Do Networks Sverige AB och Mennta Sverige AB

 • SKV A 2006:39 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB

 • SKV A 2006:38 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc.

 • SKV A 2006:37 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Maxim Pharmaceuticals Inc. mot aktier i EpiCept Corporation

 • SKV A 2006:36 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc

 • SKV A 2006:35 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Din Bostad Sverige AB:s (f.d. Tripep AB) utskiftning år 2006 av aktier i Tripep AB (f.d. Tripep Holding AB)

 • SKV A 2006:34 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering

 • SKV A 2006:33 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2007 års särskilda fastighetstaxering

 • SKV A 2006:32 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2007 samt vid 2008 års taxering

 • SKV A 2006:31 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering

 • SKV A 2006:30 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk

 • SKV A 2006:29 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd, Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:30) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering

 • SKV A 2006:28 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB

 • SKV A 2006:27 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Skandia AB mot aktier i Old Mutual plc

 • SKV A 2006:26 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2006 av aktier i Securitas Systems AB och Securitas Direct AB

 • SKV A 2006:25 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Trio AB mot aktier i Teligent AB samt kontant ersättning

 • SKV A 2006:24 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Betsson AB:s (f.d. Cherryföretagen AB) utdelning år 2006 av aktier i Cherryföretagen AB (f.d. Cherry Fritidsattraktioner AB)

 • SKV A 2006:23 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Russian Real Estate Investment Company AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

 • SKV A 2006:22 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2007 års fastighetstaxering

 • SKV A 2006:21 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A.

 • SKV A 2006:20 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Active Capital AB:s utdelning år 2006 av aktier i Active Properties AB

 • SKV A 2006:19 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2006 av aktier i Husqvarna AB

 • SKV A 2006:18 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid

 • SKV A 2006:17 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bilia AB:s utdelning år 2006 av aktier i Catena AB

 • SKV A 2006:16 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av köpoptioner avseende aktier i Svithoid Tankers AB

 • SKV A 2006:15 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Cad Quality Holding AB:s utdelning år 2006 av aktier i AddNode AB

 • SKV A 2006:14 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Ratos AB mot kontantlikvid

 • SKV A 2006:11 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007-2012 års fastighetstaxeringar av elproduktionsenheter

 • SKV A 2006:10 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av täktmark

 • SKV A 2006:09 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av industrienheter utom täktmark

 • SKV A 2006:08 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2009 års fastighetstaxeringar av hyreshusenheter

 • SKV A 2006:07 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:39) om normalbelopp för kalenderåret 2006 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

 • SKV A 2006:06 | Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel m.m. enligt skattebetalningslagen

 • SKV A 2006:05 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utskiftning år 2006 av aktier av serie A i Scania AB m.m. vid likvidation av Ainax AB

 • SKV A 2006:04 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited

 • SKV A 2006:03 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i AB Lindex mot kontantlikvid

 • SKV A 2006:02 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsoptioner i Nocom AB

 • SKV A 2006:01 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2005