Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 2002

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 2002. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 2002:36
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2003

RSFS 2002:35
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter m. m. (RSFS 1984:14) i fråga om redovisningsperiod m.m. vid konkurs

RSFS 2002:34
Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet under år 2003 för vissa skattskyldiga

RSFS 2002:33
Riksskatteverkets föreskrifter om revision m.m.

RSFS 2002:32
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

RSFS 2002:31
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2003 års taxering

RSFS 2002:30
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2003 års taxering

RSFS 2002:29
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

RSFS 2002:28
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 2002:27
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 2002:26
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2003

RSFS 2002:25
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2003

RSFS 2002:24
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2003

RSFS 2002:23
Riksskatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering

RSFS 2002:22
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003

RSFS 2002:21
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2003

RSFS 2002:19
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2004 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter

RSFS 2002:18
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2003 års omräkning

RSFS 2002:17
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 2002:16 Pdf, 37.1 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF-version 38 kB)
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSFS 2002:15
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:8) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

RSFS 2002:14 Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF-version 87 kB)
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSFS 2002:12
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:4) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

RSFS 2002:11
Riksskatteverkets föreskrifter om värderingen vid allmän fastighetstaxering av småhusenheter 2003

RSFS 2002:10
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid 2003 och senare års fastighetstaxeringar

RSFS 2002:9
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:4) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

RSFS 2002:8
Riksskatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2003 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2003 års taxering

RSFS 2002:7
Riksskatteverkets föreskrifter om vilka som får lämna självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument

RSFS 2002:6
Riksskatteverkets föreskrifter om förtryckning av personliga identitetsnummer på specifikationen till vissa förenklade självdeklarationer

RSFS 2002:5
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 2003 års fastighetstaxering

RSFS 2002:4
Riksskatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

RSFS 2002:3
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSFS 2002:2
Riksskatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

RSFS 2002:1
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2002