Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets allmänna råd 2001

  
 • RSV 2001:55 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:3) om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m.
 • RSV 2001:54 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer
 • RSV 2001:53 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering
 • RSV 2001:52 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Obducat AB:s emission av konvertibla förlagsbevis förenade med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier år 2001
 • RSV 2001:51 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB
 • RSV 2001:50 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision Park Entertainment AB 2001
 • RSV 2001:49 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AssiDomän AB:s utdelning av aktier i Billerud AB år 2001
 • RSV 2001:48 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB mot aktier i SAS AB år 2001
 • RSV 2001:47 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning
 • RSV 2001:46 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering
 • RSV 2001:45 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2002 års taxering
 • RSV 2001:44 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV 2001:43 (Exekution) Riksskatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2002
 • RSV 2001:42 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering
 • RSV 2001:41 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering
 • RSV 2001:40 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier genom apport av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB samt kontant ersättning år 2001
  
 • RSV 2001:39 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Transcom Worldwide S.A. år 2001
 • RSV 2001:38 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB år 2001
 • RSV 2001:37 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SPCS- Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge, år 2001
 • RSV 2001:36 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (numera Avesta Polarit Oyj) år 2001
 • RSV 2001:35 (Fastighetstaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2002 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV 2001:34 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB
 • RSV 2001:33 (Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning av skatt
 • RSV 2001:32 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Sigma AB (f.d. Sigma e-solutions AB) år 2001
  
 • RSV 2001:31 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Epsilon AB år 2001
 • RSV 2001:30 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förlagsbevis i Spendrup Invest AB år 2001
 • RSV 2001:29 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Perstorp AB:s utdelning av aktier i Pergo AB år 2001
 • RSV 2001:28 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning av aktier av serie A i Observer AB år 2001
 • RSV 2001:27 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atle AB:s utdelning av aktier i Studsvik AB år 2001
 • RSV 2001:26 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2001
 • RSV 2001:25 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB mot aktier i Fjällräven AB år 2001
 • RSV 2001:24 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning av aktier i Addtech AB och Lagercrantz Group AB år 2001
 • RSV 2001:23 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Oil AB:s utdelning av aktier i Lundin Petroleum AB år 2001
 • RSV 2001:22 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2000
 • RSV 2001:21 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgifter för aktier med anledning av HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB år 2001
 • RSV 2001:20 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgifter för aktier med anledning av PA Resources AB:s utdelning av aktier i International Gold Exploration IGE AB år 2001
 • RSV 2001:19 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag
 • RSV 2001:18 (Mervärdesskatt) Upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. på mervärdeskatteområdet
 • RSV 2001:17 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 2002 års taxering
 • RSV 2001:16 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i Red Sea Oil Corporation samt anskaffningsvärde för aktier i Lundin Oil AB med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Red Sea Oil Corporation mot aktier i Lundin Oil AB
 • RSV 2001:15 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer RSV (RSV S 2000:39) om normalbelopp för kalenderåret 2001 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV 2001:14 (Skattebetalning)Upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens, Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens samt Riksskatteverkets anvisningar m.m. om uppbörd
 • RSV 2001:13 (Inkomsttaxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 2000:50) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivar- avgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering
 • RSV 2001:12 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsvärde på aktier med anledning av Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB år 2000
 • RSV 2001:11 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer RSV (RSV S 2000:39) om normalbelopp för kalenderåret 2001 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV 2001:10 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i och teckningsoptioner utgivna av Bidlet AB samt anskaffningsvärde för aktier i QXL.com plc med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Bidlet AB mot aktier i QXL.com plc
 • RSV 2001:9 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. med anledning av omstämpling år 2000 från A-aktier till B-aktier
 • RSV 2001:8 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i Iquity Systems AB och anskaffningsvärde för depåbevis i Iquity Systems Inc. med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc.
 • RSV 2001:7 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen av aktier i AB Custos
 • RSV 2001:6 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier och optioner i Cell Network AB och Inkomsttaxering anskaffningsvärde för aktier i Mandator AB med anledning av erbjudande år 2000 till aktieägarna och optionsinnehavarna i Cell Network AB att förvärva aktier i Mandator AB
 • RSV 2001:5 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2000 av aktier i TMT One AB
 • RSV 2001:4 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsvärde på depåbevis i Vostok Oil Ltd med anledning av erbjudande år 2000 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis i Vostok Oil Ltd
 • RSV 2001:3 (Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2001 och fr.o.m. 2002 års taxering
 • RSV 2001:2 (Inkomsttaxering) Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1997:1) om den genomsnittliga statslåneräntan år 1996
 • RSV 2001:1 (Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2000