Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets sammanställning av rättsfall 2008

Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ibland finns även Skatteverkets kommentarer till domen eller förhandsbeskedet.

Observera att samtliga domar etc. inte refereras här. Då referaten är kortfattade måste en viss försiktighet iakttas innan slutsatser dras av domarna etc.

 • 2008-12-30 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning till Sverige pga. innehav av villafastighet som utgör permanentbostad föreligger fram till dess att en köpare tillträtt fastigheten.

 • 2008-12-29 | Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättningsland för elektroniska tjänster

 • 2008-12-19 | 3434-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning för outtagen ränta - ränteavdrag hos låntagaren?

 • 2008-12-12 | 4698-08 och 4699-08
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Koncernbidragsspärren

 • 2008-12-10 | 1666-08
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning

 • 2008-12-08 | 1451-08
  Rättsfall från kammarrätten
  Bulvan vid inlösen av kapitalförsäkring

 • 2008-12-01 | 1801-08
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Stadigvarande vistelse

 • 2008-11-05 | 4041-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förlust enkronasförsäljning

 • 2008-10-28 | 5210-07, 3575-3678-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Specialbyggnad, skolbyggnad eller hyreshus? Studentbostäder ska indelas som hyreshus

 • 2008-10-22 | 4006-08
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Trängselskatt vid privata resor med förmånsbil

 • 2008-07-07 | 4666-07; 7463-04
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2008-06-30 | 3014-3015-05, 3017-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utländsk kapitalförsäkring - försäkring eller förvaltning

 • 2008-06-24 | 2198-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tobaksskatt; leverans av snus till frilager i annat EG-land

 • 2008-06-19 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

 • 2008-06-16 | 4762-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

 • 2008-06-16 | 4764-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

 • 2008-05-30 | 2345-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beskattning av tillgångar i utländsk trust

 • 2008-05-29 | 4257-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Enkelt bolag, undantag från skatteplikt

 • 2008-05-26 | 3797-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för kostnader för att söka arbete

 • 2008-05-23 | 1801-08, 2132-08
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2008-05-21 | 4338-07, 4730-4731-06, 2646-07, 3200-07, 609-06, 7056-06, 1019-1022-08, 4325-06, 3435-06, 3434-06
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2008-05-19 | 5950-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beloppsspärren för underskottsavdrag i 40 kap. 12 § IL

 • 2008-05-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Trängselskatt vid privata resor med förmånsbil

 • 2008-05-15 | 7908-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete för skådespelare

 • 2008-05-15 | 1651-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Lex Asea, fria kapitalrörelser enligt EG-fördraget och tredje land

 • 2008-05-15 | 6734-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Stadigvarande vistelse

 • 2008-05-13 | 1830-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Social omsorg, färdtjänst

 • 2008-05-13 | 1830-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Social omsorg, färdtjänst

 • 2008-05-09 | 4001-7
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Investmentföretag

 • 2008-05-05 | 3530-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdragsrätt; personalmatsalar

 • 2008-04-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gåva

 • 2008-04-24 | 7928-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Exitbeskattning vid andelsbyten, EG-rätt

 • 2008-04-24 | 6324-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Exitbeskattning av personaloptioner, EG-rätt

 • 2008-04-24 | 6639-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning och återföring av periodiseringsfonder vid byte av hemvist, EG-rätt

 • 2008-04-24 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Lundinregeln

 • 2008-04-24 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Lundinregeln

 • 2008-04-22 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, montering av köksinredning

 • 2008-04-17 | 5088-5089-07, 4451-07, 44454-07, 622-07,
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2008-04-15 | 6968-07
  Rättsfall från kammarrätten
  Ersättning för att avstå hyresrätt

 • 2008-04-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Bildreportage i en publikation

 • 2008-04-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Bildreportage i en publikation

 • 2008-04-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Bildreportage i en publikation

 • 2008-04-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Bildreportage i en publikation

 • 2008-04-03 | 2472-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  CFC-regler, skatteavtal, EG-rätt, undanröjande av förhandsbesked

 • 2008-04-03 | 4788-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  CFC-regler, finansiell verksamhet, EG-rätt

 • 2008-04-03 | 2655-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  CFC-regler, skatteavtal, EG-rätt

 • 2008-04-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdragsrätt för ränta och lagen mot skatteflykt

 • 2008-03-25 | 72-06
  Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

 • 2008-03-25 | 54-05
  Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

 • 2008-03-25 | 4760-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Jämkning av anskaffningsvärdet på inventarier

 • 2008-03-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Sammansatt tjänst, omsättningsland

 • 2008-03-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gåva av lagerfastigheter - Uttagsbeskattning? Överföring av periodiseringsfonder.

 • 2008-03-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Sammansatt tjänst, omsättningsland

 • 2008-03-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel

 • 2008-03-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Framställningstjänster

 • 2008-03-10 | 4761-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uthyrning av datorhall

 • 2008-03-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Fast driftställe

 • 2008-03-06 | 5421-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tjänsteställe för personal som arbetar vid kärnkraftverk

 • 2008-03-05 | 2921-05
  Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

 • 2008-02-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skalbolagsbeskattning

 • 2008-02-26 | 482-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Räkenskapsfel; skattetillägg

 • 2008-02-18 | 3754—3755-06
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2008-02-13 | 3993-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beskattningstidpunkten i tjänst

 • 2008-02-12 | 2281-06
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2008-02-12 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Uttagsbeskattning och ikraftträdandebestämmelser

 • 2008-02-12 | 4049-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdragsrätt vid förvaltning av kommanditbolag

 • 2008-02-07 | 3905-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Resning; underordnat tillhandahållande

 • 2008-01-31 | 3766-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Lex Asea respektive partiell fission

 • 2008-01-30 | 2168-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättning, mervärdesskattegrupp

 • 2008-01-30 | 1133-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag

 • 2008-01-30 | 3222-07
  Rättsfall från kammarrätten
  Återföring av periodiserings- och expansionsfond

 • 2008-01-29 | 7296-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Återföring av avsättning till periodiseringsfond

 • 2008-01-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Koncernbidrag till utländskt företag samt fråga om avdrag för underskott i utländskt företag som efter en fusion uppgått i svenskt företag

 • 2008-01-25 | 5114-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Bostadsrättsförening - uppdelning på kvalificerad och annan verksamhet

 • 2008-01-18 | 1779-05, 4048-05, 7908-06, 3182-07, 1542-06, 6358-05
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2008-01-08 | 6020-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Stadigvarande vistelse

 • 2008-01-08 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Benefik revers, villkorsändring