På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

  
 • SKV:A 2005:35 | Fastighetstaxering
  Fortsatt tillämpning av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:26) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av industrienheter utom för täktmark

 • SKV A 2005:50 | Inkomsttaxering
  Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:35) om reservering för förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer¹

 • SKV A 2005:48 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fastighets AB Balders (f.d. Enlight AB) utskiftning år 2005 av aktier i Enlight International AB¹

 • SKV A 2005:47 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB¹

 • SKV A 2005:24 | Redovisning
  Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)¹

 • SKV A 2005:46 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:45 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Formo Services AB:s utskiftning år 2005 av aktier i HomeMaid Hemservice AB¹

 • SKV A 2005:44 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB¹

 • SKV A 2005:43 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Emitor Holding AB:s (f.d. FormPipe AB) utskiftning år 2005 av aktier i FormPipe Software AB¹

 • SKV A 2005:42 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹

 • SKV A 2005:41 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹

 • SKV A 2005:40 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av LightLab AB:s (numera Nordic Service Partners Holding AB) utskiftning år 2005 av aktier i LightLab Sweden AB¹

 • SKV A 2005:39 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2006 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

 • SKV A 2005:38 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering¹

 • SKV A 2005:37 | Fastighetstaxering
  Fortsatt tillämpning av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:28) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter

 • SKV A 2005:36 | Fastighetstaxering
  Fortsatt tillämpning av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:27) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av täktmark

 • SKV A 2005:34 | Exekution
  Skatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2006 1

 • SKV A 2005:33 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk¹

 • SKV A 2005:32 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:38) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering¹

 • SKV A 2005:31 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av LjungbergGruppen AB:s återköp av egna aktier år 2005¹

 • SKV A 2005:29 | Redovisning
  Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation¹

 • SKV A 2005:28 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2006 års särskilda fastighetstaxering

 • SKV A 2005:27 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB¹

 • SKV A 2005:26 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB¹

 • SKV A 2005:25 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Kinneviks utdelning år 2005 av aktier i Invik & Co AB¹

 • SKV A 2005:21 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Ainax AB mot aktier i Scania AB¹

 • SKV A 2005:20 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:19 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gunnebo AB:s utdelning år 2005 av aktier i Gunnebo Industrier AB¹

 • SKV A 2005:18 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i JM AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:17 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege AB:s (f.d. Wihlborgs Fastigheter AB) utdelning år 2005 av aktier i Wihlborgs Fastigheter AB (f.d. Wihlborgs Fastigheter Syd AB)¹

 • SKV A 2005:16 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:15 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i SSAB Svenskt Stål AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:14 | Inkomstskatt - Näring
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Tele2 AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:13 | Inkomstskatt - Näring
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:11 | Inkomstskatt - Näring
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB¹

 • SKV A 2005:10 | Förseningsavgift, Skattetillägg
  Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:7) om tillämpningen av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) att tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering

 • SKV A 2005:07 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2006 och senare års fastighetstaxeringar av småhusenheter

 • SKV A 2005:06 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

 • SKV A 2005:04 | Mervärdesskatt
  Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. på mervärdesskatteområdet

 • SKV A 2005:03 | Punktskatt
  Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sp 1998:1) om befrielse från dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

 • SKV A 2005:01 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2004

 • SKV A  2005:22 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

 • SKV A  2005:09 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TeliaSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier¹

 • SKV A  2005:08 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot kontantlikvid¹