Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

  
 • SKV:A 2005:35 | Fastighetstaxering
  Fortsatt tillämpning av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:26) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av industrienheter utom för täktmark

 • SKV A 2005:50 | Inkomsttaxering
  Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:35) om reservering för förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer¹

 • SKV A 2005:48 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fastighets AB Balders (f.d. Enlight AB) utskiftning år 2005 av aktier i Enlight International AB¹

 • SKV A 2005:47 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB¹

 • SKV A 2005:24 | Redovisning
  Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)¹

 • SKV A 2005:46 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:45 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Formo Services AB:s utskiftning år 2005 av aktier i HomeMaid Hemservice AB¹

 • SKV A 2005:44 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB¹

 • SKV A 2005:43 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Emitor Holding AB:s (f.d. FormPipe AB) utskiftning år 2005 av aktier i FormPipe Software AB¹

 • SKV A 2005:42 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹

 • SKV A 2005:41 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹

 • SKV A 2005:40 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av LightLab AB:s (numera Nordic Service Partners Holding AB) utskiftning år 2005 av aktier i LightLab Sweden AB¹

 • SKV A 2005:39 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2006 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

 • SKV A 2005:38 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering¹

 • SKV A 2005:37 | Fastighetstaxering
  Fortsatt tillämpning av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:28) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter

 • SKV A 2005:36 | Fastighetstaxering
  Fortsatt tillämpning av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:27) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av täktmark

 • SKV A 2005:34 | Exekution
  Skatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2006 1

 • SKV A 2005:33 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk¹

 • SKV A 2005:32 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:38) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering¹

 • SKV A 2005:31 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av LjungbergGruppen AB:s återköp av egna aktier år 2005¹

 • SKV A 2005:29 | Redovisning
  Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation¹

 • SKV A 2005:28 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2006 års särskilda fastighetstaxering

 • SKV A 2005:27 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB¹

 • SKV A 2005:26 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB¹

 • SKV A 2005:25 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Kinneviks utdelning år 2005 av aktier i Invik & Co AB¹

 • SKV A 2005:21 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Ainax AB mot aktier i Scania AB¹

 • SKV A 2005:20 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:19 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gunnebo AB:s utdelning år 2005 av aktier i Gunnebo Industrier AB¹

 • SKV A 2005:18 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i JM AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:17 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege AB:s (f.d. Wihlborgs Fastigheter AB) utdelning år 2005 av aktier i Wihlborgs Fastigheter AB (f.d. Wihlborgs Fastigheter Syd AB)¹

 • SKV A 2005:16 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:15 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i SSAB Svenskt Stål AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:14 | Inkomstskatt - Näring
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Tele2 AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:13 | Inkomstskatt - Näring
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid¹

 • SKV A 2005:11 | Inkomstskatt - Näring
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB¹

 • SKV A 2005:10 | Förseningsavgift, Skattetillägg
  Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:7) om tillämpningen av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) att tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering

 • SKV A 2005:07 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2006 och senare års fastighetstaxeringar av småhusenheter

 • SKV A 2005:06 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

 • SKV A 2005:04 | Mervärdesskatt
  Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. på mervärdesskatteområdet

 • SKV A 2005:03 | Punktskatt
  Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sp 1998:1) om befrielse från dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

 • SKV A 2005:01 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2004

 • SKV A  2005:22 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

 • SKV A  2005:09 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TeliaSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier¹

 • SKV A  2005:08 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot kontantlikvid¹