Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer 1998

  
 • RSV S 1998:46 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Scribona AB:s utdelning av aktier i Sifo Group AB
 • RSV S 1998:45 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1999 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV S 1998:44 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas vid 1999 års taxering
 • RSV S 1998:43 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Humlegården Fastigheter AB:s utdelning av aktier i SWECO AB
 • RSV S 1998:42 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skanska AB:s utdelning av aktier i Drott AB
 • RSV S 1998:39 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering
 • RSV S 1998:38 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV S 1998:37 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av FöreningsSparbanken AB:s utdelning av aktier i Mandamus Fastigheter AB
 • RSV S 1998:36 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägarna i Midway Holding AB att förvärva aktier i Skåne-möllan AB
 • RSV S 1998:35 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna självdeklaration m.m. att tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering
 • RSV S 1998:34 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om begäran om indrivning och annat överlämnande till kronofogdemyndigheten av fordringar enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 1998:33 (Uppbörd) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m.(RSV S 1998:13) om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 1998:32 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har betalats att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering
 • RSV S 1998:31 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 1999 års taxering.
 • RSV S 1998:30 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i SMZ Industrier AB mot aktier m.m. i Zeteco AB
 • RSV S 1998:29 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmansägda handelsbolag samt skatteavdrag på ersättningar från sådana företag
 • RSV S 1998:28 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Gambro AB med likvid i form av köpoptioner avseende aktier i ABB AB.
 • RSV S 1998:27 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Getinge Industrier AB:s utdelning av aktier i Lifco AB.
 • RSV S 1998:26 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i SSAB.
 • RSV S 1998:25 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i VLT AB.
 • RSV S 1998:24 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Swedish Match AB.
 • RSV S 1998:23 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Svenska Handelsbanken AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Balder.
 • RSV S 1998:22 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägare i Lundin Oil AB att förvärva aktier i Sodra Petroleum AB.
 • RSV S 1998:21 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägarna i Investor AB att förvärva aktier i Saab AB.
 • RSV S 1998:20 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av inlösen av aktier i ASG AB (publ).
 • RSV S 1998:19 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Diligentia AB:s utdelning av aktier i Asticus AB.
 • RSV S 1998:18 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1997:21) om normalbelopp för kalenderåret 1998 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
 • RSV S 1998:17 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1998:16 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om debitering av slutlig skatt enligt 1998 års taxering.
 • RSV S 1998:15 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om sjöinkomst och om sjöinkomstavdrag m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering
 • RSV S 1998:14 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1999 års taxering.
 • RSV S 1998:13 Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 1998:12 (Uppbörd, Moms) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna skattedeklaration och med inbetalning av skatter och avgifter, som skall redovisas i sådan deklaration
 • RSV S 1998:11 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 1998 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
 • RSV S 1998:10 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Kalmar Industries AB (publ)
 • RSV S 1998:9 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier och teckningsoptioner i Klövern Fastigheter AB mot aktier m. m. i Wihlborg Fastigheter AB
 • RSV S 1998:8 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).
 • RSV S 1998:7 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. för tillämpning av lagen (1997:324) om begränsning av skatt. Bilaga 1 och bilaga 2 är i PDF-format.
 • RSV S 1998:6 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Nordifagruppen AB att förvärva aktier i NordiTube AB
 • RSV S 1998:5 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Föreningsbanken AB:s fusion med Sparbanken Sverige AB
 • RSV S 1998:4 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Frontline AB mot aktier i Frontline Ltd
 • RSV S 1998:3 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av äkta och oäkta bostadsföretag samt av delägare i sådant företag
 • RSV S 1998:2 (Taxering) Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1994:2) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1993
 • RSV S 1998:1 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1997