Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


 Skatteverkets föreskrifter 2006

  

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  
Nedanstående föreskrifter är publicerade i Skatteverkets författningssamling (SKVFS) år 2006. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.
 • SKVFS 2006:35
  Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

 • SKVFS 2006:34
  Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

 • SKVFS 2006:33_bilaga
  Skattetabeller för sjukpenning m.m.

 • SKVFS 2006:33
  Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2007

 • SKVFS 2006:32_bilaga
  Skattetabeller inkomståret 2007 för sjömän, tabell 29-37

 • SKVFS 2006:32
  Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007

 • SKVFS 2006:31_bilaga
  Samlingstabeller inkomståret 2007 för månadslön/tvåveckorslön

 • SKVFS 2006:31
  Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007

 • SKVFS 2006:30
  Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering

 • SKVFS 2006:29
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:33) om revision m.m.

 • SKVFS 2006:28
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:7) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2007 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2007 års taxering

 • SKVFS 2006:27
  Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2007 års taxering

 • SKVFS 2006:26
  Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2007 års taxering

 • SKVFS 2006:25 personbilar
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering

 • SKVFS 2006:25 lastbilar
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering

 • SKVFS 2006:24
  Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007

 • SKVFS 2006:23
  Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering

 • SKVFS 2006:20
  Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

 • SKVFS 2006:17
  Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2008 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter

 • SKVFS 2006:16
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering

 • SKVFS 2006:15
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m.

 • SKVFS 2006:12
  Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2007

 • SKVFS 2006:10
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

 • SKVFS 2006:8
  Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:4) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2006  års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2006 års taxering

 • SKVFS 2006:6
  Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster

 • SKVFS 2006:1
  Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration