På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2004

  
 • SKV A 2004:43(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i AB Custos mot aktier i Investment AB Öresund


 • SKV A 2004:42(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Poolia AB:s utskiftning år 2004 av aktier i Uniflex AB


 • SKV A 2004:41(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2005 samt vid 2006 års taxering


 • SKV A 2004:40(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk


 • SKV A 2004:39(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning


 • SKV A 2004:38(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering


 • SKV A 2004:37(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB


 • SKV A 2004:36(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2004 av aktier i Iniris AB


 • SKV A 2004:35 (Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TurnIT AB:s nyemission 2004 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier


 • SKV A 2004:34(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering


 • SKV A 2004:33(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget L M Ericsson


 • SKV A 2004:32(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj  


 • SKV A 2004:31(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Eniro AB mot kontantlikvid


 • SKV A 2004:30(Fastighetstaxering) Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2005 års särskilda fastighetstaxering


 • SKV A 2004:29(Exekution) Skatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2005


 • SKV A 2004:28(Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som skall redovisas i sådana deklarationer


 • SKV A 2004:27(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeoNet AB:s nyemission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier


 • SKV A 2004:26(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co AB


 • SKV A 2004:25(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid


 • SKV A 2004:24(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Effnet Group AB:s (numera AB Sagax) utdelning år 2004 av aktier i Effnet Holding AB


 • SKV A 2004:22(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc.


 • SKV A 2004:21(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid


 • SKV A 2004:20(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege (f.d. Drott) AB:s utdelning år 2004 av aktier i Bostads AB Drott


 • SKV A 2004:19(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ITAB Industri AB:s utdelning år 2004 av aktier i ITAB Shop Concept (f.d. ITAB Inredning) AB


 • SKV A 2004:18(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB


 • SKV A 2004:15(Gåvoskatt, Anstånd) Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna gåvodeklaration


 • SKV A 2004:14(Gåvoskatt, Förseningsavgift) Skatteverkets allmänna råd om befrielse från förseningsavgift när en gåvodeklaration inte har lämnats i tid


 • SKV A 2004:13(Fastighetstaxering) Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid 2005 och senare års fastighetstaxeringar


 • SKV A 2004:12(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Electrolux AB mot kontantlikvid


 • SKV A 2004:11(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier


 • SKV A 2004:10(Fastighetstaxering) Skatteverkets allmänna råd om riktvärden samt grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2005 års allmänna och senare års särskilda fastighetstaxeringar av lantbruksenheter


 • SKV A 2004:8(Exekution) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd(RSV 2003:25) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2004


 • SKV A 2004:7(Inkomsttaxering) Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom taxeringsområdet


 • SKV A 2004:6(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:31) om normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning


 • SKV A 2004:4(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Aurex (numera Tite) AB:s utdelning år 2003 av aktier i Gexco AB


 • SKV A 2004:3(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2003 av aktier i CoolGuard AB


 • SKV A 2004:2(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag


 • SKV A 2004:1(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2003