På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets allmänna råd 2002

  
 • RSV 2002:44(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
 • RSV 2002:43(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsveksamhet i samband med exportaffärer
 • RSV 2002:42(Punktskatter) Riksskatteverkets allmänna råd om skatt på annonser och reklam
 • RSV 2002:41(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV 2002:40(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering
 • RSV 2002:38(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB år 2002
 • RSV 2002:37 Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering
 • RSV 2002:36(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering
 • RSV 2002:35(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Kipling Holding AB mot aktier i Dimension AB
 • RSV 2002:34(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB
 • RSV 2002:33(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB
 • RSV 2002:32(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Klövern AB:s utdelning av aktier i Adcore Consulting AB år 2002
 • RSV 2002:31(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002
 • RSV 2002:30(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB
 • RSV 2002:29(Inkomsttaxering) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (2001:19) om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag
 • RSV 2002:28(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:41) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering
 • RSV 2002:27(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002
 • RSV 2002:26(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning
 • RSV 2002:25(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Johnson Pump AB mot aktier i TMT One AB
 • RSV 2002:24(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AU-System AB mot aktier i Teleca AB år 2002
 • RSV 2002:23(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier
 • RSV 2002:22(Inkomsttaxering) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:44) om normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV 2002:21(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
 • RSV 2002:20(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd
 • RSV 2002:19(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB
 • RSV 2002:17(Exekution) Riksskatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2003
 • RSV 2002:16(Fastighetstaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2003 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV 2002:15(Fastighetstaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2003 och senare års fastighetstaxeringar av småhusenheter
 • RSV 2002:14(Fastighetstaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid 2003 och senare års fastighetstaxeringar
 • RSV 2002:13(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas vid 2003 års taxering
 • RSV 2002:12(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001
 • RSV 2002:10(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Riddarhyttan Resources AB:s utdelning av aktier i Svenska Koppar AB år 2001
 • RSV 2002:9(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av utgivande av inlösenrätter i TMT One AB år 2001
 • RSV 2002:8(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001
 • RSV 2002:7(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Scandic Hotels AB mot aktier i Hilton Group plc år 2001
 • RSV 2002:6(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001
 • RSV 2002:5(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Innovationsmäklarna AB mot aktier i Affärsstrategerna AB år 2001
 • RSV 2002:4(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning
 • RSV 2002:3(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation år 2001
 • RSV 2002:2(Inkomsttaxering) Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1997
 • RSV 2002:1(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2001