På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden 2005

  

SKV M 2005:43 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer

SKV M 2005:42 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fastighets AB Balders (f.d. Enlight AB) utskiftning år 2005 av aktier i Enlight International AB

SKV M 2005:41 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB

SKV M 2005:40 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:39 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Formo Services AB:s utskiftning år 2005 av aktier i HomeMaid Hemservice AB

SKV M 2005:38 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB

SKV M 2005:37 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Emitor Holding AB:s (f.d. FormPipe AB) utskiftning år 2005 av aktier i FormPipe Software AB

SKV M 2005:36 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier

SKV M 2005:35 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier

SKV M 2005:34 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av LightLab AB:s (numera Nordic Service Partners Holding AB) utskiftning år 2005 av aktier i LightLab Sweden AB

SKV M 2005:33 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2006 års taxering

SKV M 2005:32 Skatteverkets information om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fr.o.m. beskattningsåret 2006 och fr.o.m. 2007 års taxering

SKV M 2005:31 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006 samt vid 2007 års taxering

SKV M 2005:30 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2006 och fr.o.m. 2007 års taxering

SKV M 2005:29 Skatteverkets information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m.

SKV M 2005:28 Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2006 samt vid 2007 års taxering

SKV M 2005:27 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av LjungbergGruppen AB:s återköp år 2005 av egna aktier

SKV M 2005:25 Skatteverkets information om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation

SKV M 2005:23 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB

SKV M 2005:22 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB

SKV M 2005:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Kinneviks utdelning år 2005 av aktier i Invik & Co AB

SKV M 2005:20 Skatteverkets information om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)

SKV M 2005:19 Skatteverkets information om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

SKV M 2005:18 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Ainax AB mot aktier i Scania AB

SKV M 2005:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:16 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gunnebo AB:s utdelning år 2005 av aktier i Gunnebo Industrier AB

SKV M 2005:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i JM AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege AB:s (f.d. Wihlborgs Fastigheter AB) utdelning år 2005 av aktier Wihlborgs Fastigheter AB (f.d. Wihlborgs Fastigheter Syd AB)  

SKV M 2005:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i SSAB Svenskt Stål AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Tele2 AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Aktiebolaget SKF mot kontantlikvid

SKV M 2005:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB

SKV M 2005:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TeliaSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier

SKV M 2005:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot kontantlikvid  

SKV M 2005:3 Skatteverkets informationom beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering