Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden 2005

  

SKV M 2005:43 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer

SKV M 2005:42 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fastighets AB Balders (f.d. Enlight AB) utskiftning år 2005 av aktier i Enlight International AB

SKV M 2005:41 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB

SKV M 2005:40 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:39 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Formo Services AB:s utskiftning år 2005 av aktier i HomeMaid Hemservice AB

SKV M 2005:38 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB

SKV M 2005:37 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Emitor Holding AB:s (f.d. FormPipe AB) utskiftning år 2005 av aktier i FormPipe Software AB

SKV M 2005:36 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier

SKV M 2005:35 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier

SKV M 2005:34 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av LightLab AB:s (numera Nordic Service Partners Holding AB) utskiftning år 2005 av aktier i LightLab Sweden AB

SKV M 2005:33 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2006 års taxering

SKV M 2005:32 Skatteverkets information om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fr.o.m. beskattningsåret 2006 och fr.o.m. 2007 års taxering

SKV M 2005:31 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006 samt vid 2007 års taxering

SKV M 2005:30 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2006 och fr.o.m. 2007 års taxering

SKV M 2005:29 Skatteverkets information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m.

SKV M 2005:28 Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2006 samt vid 2007 års taxering

SKV M 2005:27 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av LjungbergGruppen AB:s återköp år 2005 av egna aktier

SKV M 2005:25 Skatteverkets information om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation

SKV M 2005:23 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB

SKV M 2005:22 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB

SKV M 2005:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Kinneviks utdelning år 2005 av aktier i Invik & Co AB

SKV M 2005:20 Skatteverkets information om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)

SKV M 2005:19 Skatteverkets information om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

SKV M 2005:18 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Ainax AB mot aktier i Scania AB

SKV M 2005:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:16 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gunnebo AB:s utdelning år 2005 av aktier i Gunnebo Industrier AB

SKV M 2005:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i JM AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege AB:s (f.d. Wihlborgs Fastigheter AB) utdelning år 2005 av aktier Wihlborgs Fastigheter AB (f.d. Wihlborgs Fastigheter Syd AB)  

SKV M 2005:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i SSAB Svenskt Stål AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Tele2 AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid

SKV M 2005:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Aktiebolaget SKF mot kontantlikvid

SKV M 2005:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB

SKV M 2005:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TeliaSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier

SKV M 2005:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot kontantlikvid  

SKV M 2005:3 Skatteverkets informationom beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering