På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2005 års särskilda fastighetstaxering¹
SKV A 2004:30
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 27 december 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2005 års särskilda fastighetstaxering.

Byggkostnader

   Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn åldern. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattning av till- eller ombyggnader samt tidpunkten för dessa. Detsamma gäller enligt 11 kap. 4 § för industribyggnad och övrig byggnad.

Allmänna råd:
   Vid beräkningen av värdeår bör följande nybyggnadskostnader för 2004 användas.
   Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2004 uppskattas enligt följande.
   Nybyggnadskostnader för hyreshus i kronor per kvm boarea och lokalarea: 11 600
   Nybyggnadskostnader för industribyggnad och övrig byggnad i kronor per kvm bruksarea för
   a) produktionslokaler: 7 500
   b) industrikontor: 10 400
   c) lager m.m.: 6 300

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader samt för värmekraftverk (IO-tabell)

   Av 1 kap. 15 § sista stycket respektive 1 kap. 35 § andra stycket fastighetstaxeringsförordningen framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader respektive för värmekraftverk (IO-tabell) skall utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2004 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,84 tillämpas.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2005 års särskilda fastighetstaxering.