Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:11

Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1996 års taxering.1

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Avdraget för avsättning för framtida utgifter för hantering av låg- och medelaktivt avfall bör medges med högst 1 krona 80 öre per kärnkraftgenererad MWh som hänför sig till verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.

Dessa rekommendationer tillämpas vid 1996 års taxering.

¹ Beträffande 1995 års taxering, se RSV S 1994:3