På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:7


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) mot kontant betalning

Vid extra bolagsstämma i Lennart Wallenstam Byggnads AB (Wallenstam) beslutades den 16 november 1999 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet.

Villkor

För varje aktie i Wallenstam, oavsett serie, skulle erhållas en inlösenrätt. 20 inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av 1 aktie.

Inlösenbeloppet skulle utgöra 95 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 22 november 1999.

Anmälan om inlösen skulle ske under perioden den 26 november – 21 december 1999.

Handel med inlösenrätter skulle ske under perioden den 26 november – 16 december 1999.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknades kunna ske under maj månad 2000.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring och behandlas således inom ramen för realisationsvinstbeskattningen.

Av en dom från Regeringsrätten (RÅ 1997 ref. 43) framgår att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för en del av aktiernas anskaffningsvärde. Fördelningen skall ske med ledning av aktiernas marknadsvärde omedelbart före frånskiljandet av inlösenrätterna och marknadsvärdet på inlösenrätten vid förvärvet. Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna den sista dag som de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Den sista dagen för handel i aktier med rätt till inlösenrätter var den 17 november 1999. Lägsta betalkursen för aktier av serie B var denna dag 44 kronor. Den första dagen för handel med inlösenrätter var den 26 november 1999. Denna dag var den lägsta betalkursen för inlösenrätter av serie B 2,31 kronor.

Aktier av serie A och inlösenrätter av serie A har inte varit föremål för notering. Under sådana omständigheter bör aktierna respektive inlösenrätterna i de olika serierna ha samma värde.

Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet belöper således (2,31/44=) 5 procent på inlösenrätten.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Wallenstam bör – oavsett aktieslag - 95 procent hänföras till dessa aktier och 5 procent till inlösenrätterna.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Wallenstam – eller för avyttrad inlösenaktie - blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med fem procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av tjugo inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Wallenstam uppgår till 50 kronor, övergår 2,50 kronor (5 procent av 50 kronor) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 47,50 kronor. För inlöst aktie tillkommer värdet av 20 inlösenrätter, i detta fall 50 kronor (20 x 2,50 kronor). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 97,50 kronor. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 47,50 kronor.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.