På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:15

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Fjällräven AB:s utdelning av aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB

Vid extra bolagsstämma i Fjällräven AB (Fjällräven) beslutades den 27 oktober 1999 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB (Friluftsbolaget).

Villkor

För varje aktie i Fjällräven skulle erhållas en (1) aktie i Friluftsbolaget.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Friluftsbolaget skulle vara den 10 november 1999.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. Fjällräven har i ansökan uppgett att utdelningen är av sådant slag som anges i nämnda bestämmelse. Vid sådant förhållande skall utdelningen inte inkomstbeskattas.

Som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Friluftsbolaget skall, enligt 27 § 2 mom. SIL, anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i Fjällräven som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Den sista dagen för handel med aktier i Fjällräven med rätt till utdelning av aktier i Friluftsbolaget var den 5 november 1999, varvid den lägsta betalkursen noterades till 71 kronor. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 8 november 1999, varvid den lägsta betalkursen noterades till 75 kronor.

Skillnaden i betalkurserna, som inneburit en ökning av marknadsvärdet, torde inte enbart vara en följd av utdelningen. Vid sådant förhållande bör fördelningen av anskaffningsvärdet göras med utgångspunkt från förhållandena den första dagen som det förelåg samtidiga noteringar av aktierna i Fjällräven respektive Friluftsbolaget. Anskaffningsvärdet bör fördelas i förhållande till relationen mellan marknadsvärdet för aktien i Fjällräven och marknadsvärdet för denna aktie med tillägg för marknadsvärdet för aktien i Friluftsbolaget.

Den första dagen för handel med och notering av aktien i Friluftsbolaget var den 26 november 1999, varvid den lägsta betalkursen för aktien i Fjällräven var 70 kronor och för aktien i Friluftsbolaget 11 kronor. Av anskaffningsvärdet bör (70/81=) 86 procent hänföras till aktie i Fjällräven och 14 procent till aktie i Friluftsbolaget.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Fjällräven bör 86 procent hänföras till dessa aktier och 14 procent till aktier i Friluftsbolaget.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.