På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:53

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av G & L Beijer AB:s utdelning av aktier i Beijer Electronics AB

Vid ordinarie bolagsstämma den 12 april 2000 i G & L Beijer AB (G & L Beijer) beslutades att dela ut bolagets hela innehav av aktier i dotterbolaget Beijer Electronics AB (Beijer Electronics) till aktieägarna.

För varje A- eller B-aktie i G & L Beijer skulle erhållas en aktie i Beijer Electronics.

Avstämningsdag för utdelning av aktierna skulle vara den 6 juni 2000.

Aktierna i G & L Beijer skulle noteras exklusive rätt att erhålla aktier i Beijer Electronics från och med fredagen den 2 juni 2000. Sista dag för handel med aktier i G & L Beijer inklusive rätt till utdelning av aktier i Beijer Electronics skulle vara onsdagen den 31 maj 2000.

Någon kontant utdelning skulle inte utbetalas i samband med utdelning av aktierna.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt de numera upphävda bestämmelserna i 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), som alltjämt är tillämpliga vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I skrivelse, daterad den 6 april 2000, dnr 4055-00/120, har Riksskatteverket gjort bedömningen att - med hänsyn till de uppgifter som lämnats av G & L Beijer - förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Det innebär att utdelningen av aktier i Beijer Electronics inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt de numera upphävda bestämmelserna i 27 § 2 mom. SIL, som alltjämt är tillämpliga vid 2001 års taxering, som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Beijer Electronics anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i G & L Beijer som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i G & L Beijer med rätt till utdelning av aktier i Beijer Electronics var den 31 maj 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 136 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 2 juni 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 64 kr. Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet 47 procent (64:136) hänföras till aktie i G & L Beijer och 53 procent till aktie i Beijer Electronics.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i G & L Beijer bör 47 procent hänföras till dessa aktier och 53 procent till aktier i Beijer Electronics.

________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.