Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:8) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2005 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2005 års taxering;
SKVFS 2005:5
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 april 2005
beslutade den 4 april 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 § i verkets föreskrifter (SKVFS 2004:8) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2005 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2005 års taxering skall ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart

ÄgarePostanstaltFartygSignal
ACL Bahamas Inc.SkärhamnAtlantiv CartierSCKB
Broström Tankers ABSkärhamnBro JupiterSJMT
Broström Tankers ABSkärhamnBro StellaSGMP
Broström Tankers ABSkärhamnBro TinaSHGT
Rundvik Bogserbåts ABRundvikBådanSEVW
Rio Ships Management, S.A.SkärhamnRio BravoSDBT
Rio Ships Management, S.A.SkärhamnRio GrandeSMPA
Röda Bolaget ABVästra FrölundaBohusSELR
Stena Roro ABGöteborgStena ForetellerSHXQ
Stoc Petrea, Partred förStockholmStoc PetreaSBCF
Strömma Turism & Sjöfart ABStockholmFinnbirchSLNK
Östanhav, Partred förLidköpingÖstanhavSKHT
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 april 2005 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2005 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2005 års taxering.